6a01b7c82cd82f970b026be42e6c92200d

Ondřej Vyhnanovský: Technology Consulting je řešení rébusů a hlavolamů

Na zvídavé otázky jsem celkem zvyklý. Už třeba jenom proto, že hraju fotbal, ale ne ten Petr Čech a Tomáš Rosický fotbal, ale ten helmy...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278800d38c4200d

Ondřej Vyhnanovský: Technology Consulting is about solving rebus puzzles

I'm quite used to being asked inquisitive questions. It’s also because I play football, but not the type that Petr Čech and Tomáš Rosický do,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e98885cf200b

Regulation on digital operational resilience for the financial sector (DORA) – Part II: ICT Risk Management

In the previous article written by my colleague Veronika Šípošová from the law firm PwC Legal, the Regulation on digital operational resilience for the financial...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb4dba6200c

„Posunutí“ termínu pro podání přiznání k dani silniční dani a dani z nemovitých věcí

Na základně rozhodnutí ministerstva financí je možné podat bez pokut a úroků z prodlení přiznání k silniční dani za rok 2020 a k dani z...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278800bf406200d

Vystoupení Spojeného království z EU

Část dopadů vystoupení Spojeného království z EU jsme již zmínili v předchozím příspěvku na téma Brexit. Nyní bychom Vás rádi seznámili s dalšími důsledky této...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb3e3f9200c

The financial sector may face new cybersecurity obligations in the future

The financial sector is a key part of the European economy. It is an industry that has relied almost exclusively on information technology ("ICT") in...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4322b20200d

Na daňové přiznání bude více času, podáte-li ho on-line

Daňový řád od ledna 2021 mění koncepci prodlužování lhůt pro podávání daňových přiznání. Základní tříměsíční lhůta bude automaticky prodloužena na čtyři měsíce, pokud bude přiznání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb32145200c

Záloha na daňový odpočet

Novela Daňového řádu umožní daňovým subjektům automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat, pokud bude správcem daně zahájena...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e985cd83200b

Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Od nového roku bude omezena možnost pronajímatelů, plátců DPH, zdaňovat pronájem nemovitostí k bydlení jiným plátcům DPH pro účely jejich podnikání. Nově takto nebude možné...

Celý článek