6a01b7c82cd82f970b0263e97ca28f200b
Daně | PwC Česká republika
6a01b7c82cd82f970b0263e97d2f43200b

Lump-sum Benefit for Meal Allowance

According to an amendment of the Income Tax Act approved by the Chamber of Deputies, employers will be able to provide employees with tax advantageous...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4298d35200d

Stravenkový paušál 

Podle novely zákona o daních z příjmů schválené Poslaneckou sněmovnou, budou mít nově zaměstnavatelé možnost vedle závodního stravování nebo stravenek poskytnout zaměstnanci daňově výhodný příspěvek...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97ce335200b

Automatizace měla trh práce změnit za pět až deset let. Budoucnost ale přišla už letos

Podle analýzy dlouhodobých dopadů automatizace, kterou PwC vydalo v roce 2018, mělo ke konci tohoto desetiletí v České republice přestat existovat asi 25 % pracovních...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4290083200d

UK customs tariffs after Brexit

The approaching end of 2020 means also the end of the transition period that follows after the exit of the United Kingdom from the European...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e97c0333200b

Snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dojde od 1. ledna 2021 k významné změně v zákoně o daních z příjmů týkající se...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdea95156200c

E-maily jsou mor aneb 3 tipy, jak lépe řídit agilní tým v režimu home office

Celá řada firem se na jaře potýkala s novými výzvami. Plošná práce z domu nebyla běžná a takřka přes noc se z ní pro velkou...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4276d48200d

Prodloužení časového testu pro osvobozený prodej některých nemovitostí

K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10 let...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4272bac200d

Zrušení povinnosti podávat daňové přiznání pro vysokopříjmové zaměstnance

Zaměstnancům, jejichž celoroční příjem ze zaměstnání přesáhl maximální vyměřovací základ pro odvody pojistného na sociální zabezpečení, ale kteří zároveň neměli jiné příjmy, odpadne podle novely...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdea7f4cd200c

Samostatný základ daně

Daňový balíček schválený Poslaneckou sněmovnou znovuzavádí možnost zahrnutí určitých typů zahraničních příjmů do samostatného základu daně zdaněného rovnou 15% sazbou. Mezi tyto zahraniční příjmy například...

Celý článek