Účetnictví

6a01b7c82cd82f970b022ad39c51da200b

Řídící partner PwC ČR Jiří Moser ve vedení regionu PwC CEE, novými partnery jsou Olga Cilečková a Tomáš Hunal

Jiří Moser, dosavadní řídící partner PwC Česká republika, byl s platností od 1. července 2018 jmenovám členem vedení regionu PwC CEE se zodpovědností za Českou...

Celý článek

Novinky v řízení úrokového rizika bankovní knihy

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) připravuje k vydání pokyny k systému řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB). Ty vejdou v platnost k 31. 12. 2018....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b01b7c91a440b970b

Ochraňte se před následky měnového rizika v pouhých 3 krocích

Vzhledem k silně exportnímu charakteru české ekonomiky se vliv měnového rizika na výkonost firem v posledních letech stále zvyšuje. Donedávna tuto situaci zjednodušovaly intervence ČNB...

Celý článek

Odkládat implementaci změn ve vykazování výnosů se nevyplatí

Připravujete-li finanční výkazy podle mezinárodních standardů, bude se vás od příštího roku týkat povinnost implementovat změny ve vykazování výnosů podle standardu IFRS 15 Výnosy ze...

Celý článek

Malé a střední účetní jednotky již nebudou muset uvádět nefinanční informace ve výroční zprávě

Zákon o účetnictví zavádí významné zjednodušení při sestavování výročních zpráv pro mikro, malé, a dokonce i střední účetní jednotky. Zatímco samotná povinnost sestavit výroční zprávu...

Celý článek