« únor 2016 | Main | květen 2016 »

2 posts from duben 2016

27/04/2016

Desetina českých firem se v uplynulých dvou letech stala obětí počítačové kriminality

Jsme nad průměrem světa i středoevropského regionu

Praha, 27. dubna 2016 – Celkem 13 % českých firem se v uplynulých dvou letech setkalo s počítačovou kriminalitou. To je nadprůměrné číslo jak z pohledu celosvětového průměru, tak regionu střední a východní Evropy. Firmy proto počítačovou kriminalitu přestávají vnímat jako IT problém, ale jako riziko ohrožující jejich podnikání. Ukázal to Celosvětový průzkum hospodářské kriminality 2016, který každé dva roky provádí poradenská společnost PwC. Jde o největší průzkum svého druhu na světě.

 

„Díky rychlým technologickým změnám se tradiční vnímání počítačové kriminality rozšířilo. K ohroženým systémům patří v současné době nejen počítače, ale také mobilní zařízení, zařízení připojená ke cloudu, a dokonce i automobily a spotřebiče v domácnosti připojené k internetu. Množství přístrojů, které mohou být použity k počítačovému podvodu a trestné činnosti, se tak rok od roku zvyšuje.“


Pavel Jankech,

ředitel v oddělení Forenzních služeb, PwC Česká republika

 

České firmy považují počítačovou kriminalitu za největší hrozbu v rámci hospodářské kriminality. Více než třetina dotázaných očekává, že se s ní v příštích dvou letech setká. Více než polovina (57 %) představitelů firem se domnívá, že se riziko počítačové kriminality zvýšilo.

„Počet obětí počítačové kriminality v Česku se za posledních pět let téměř ztrojnásobil. V měnícím se podnikatelském prostředí, kde drtivá většina dokumentů, komunikace a transakcí probíhá digitální formou, to však není žádným překvapením,“ vysvětluje Pavel Jankech.

Díky poklesu cen výpočetní techniky jsou dnes běžné přístupy, které dříve nebyly dostupné. Proto se objevují složitější scénáře podvodů.

„Pachatelé podvodů mohou používat úplně stejné technologie jako vy a v mnoha případech je ovládají lépe než vy. Je docela běžné, že používají pokročilé analytické nástroje, jako jsou algoritmy strojového učení například pro simulaci chování běžného zákazníka,“ říká Pavel Jankech.

Nejkritičtější oblastí jsou služby spojené s převody peněz. Nejvíce počítačových podvodů tak souvisí s krádeží peněz. Druhou klíčovou oblastí je průmyslová špionáž a poškození pověsti. Obecně platí, že i poškození pověsti má jediný cíl, a tím je získat lepší postavení na trhu, než má konkurent.

Pachatelé mohou využívat jakoukoliv technologii, která je v současnosti dostupná, a to od speciální fráze ve veřejných vyhledávačích až po vysoce sofistikované hackerské techniky, které obvykle zahrnují i prvky sociálního inženýrství. Důležitým faktorem je rostoucí složitost a množství funkcí dostupných v zařízeních.

Téměř polovina (46 %) českých firem vidí největší hrozbu v počítačové kriminalitě páchané externími pachateli. Třetina (33 %) si myslí, že hrozba může pocházet jak od interních, tak i externích pachatelů a pouze 9 % věří, že hrozba pochází pouze od interních pachatelů. Ostatní nemají vyhraněný názor.

„V souvislosti s rostoucím výskytem počítačové kriminality je alarmující, že téměř polovina společností v Česku nemá informace o své připravenosti čelit počítačové kriminalitě. Obdobné je to s plánem reakce na vypořádání se s počítačovými útoky. Pouze 33 % dotazovaných organizací má tento plán plně funkční,“ pozastavuje se Pavel Jankech.

Téměř polovina (48 %) firem v České republice má plně vyškolený tým odezvy, který je schopen v případě potřeby zasáhnout a vypořádat se s narušením svého IT prostředí.

„Toto číslo by se mohlo zdát poměrně vysoké. Nicméně s ohledem na neustále se měnící digitální prostředí a skutečnost, že žádná společnost není imunní vůči těmto útokům, mají společnosti stále co zlepšovat, aby zmírnily riziko negativního dopadu případných útoků,“ dodává Pavel Jankech.

 

Pavel Heřmanský
manažer, Public Relations

21/04/2016

Největší světové firmy nalijí do roku 2020 přes 900 miliard dolarů ročně do Průmyslu 4.0

Aby však nalákaly mladé talenty, měly by se zaměřit na rozmanitost

Praha, 21. dubna 2016 – Více než 900 miliard dolarů ročně hodlají investovat nejvýznamnější světové firmy do Průmyslu 4.0. Ukázal to průzkum poradenské společnosti PwC mezi více 2000 podniky napříč sektory z 26 zemí světa. Jen peníze přitom nestačí. Již nyní firmy řeší otázky nedostatku kvalifikovaných odborníků a potřeby jejich rozvoje. Čelí také nutnosti zajištění dostatečné kybernetické bezpečnosti nových technologií.

 

„Jednoznačným benefitem a motivací, proč se Průmyslu 4.0 intenzivně zabývat je průměrný návrat investic do dvou let a zvýšení konkurence schopností na lokálním i globálním trhu. Třetina výrobních společností již nyní hodnotí svou úroveň digitalizace jako vysokou. V příštích pěti letech by na takové úrovni měly být dvě třetiny podniků,“


Tomáš Pluhařík,

odborník na Průmysl 4.0 ze společnosti PwC ČR

 

Podniky již nyní využívají konkurenční výhody postavené na inovacích, plné digitalizaci výrobních procesů a správném vyhodnocování dat z fyzických procesů výroby. Průběžné investice už ve výši 5 % obratu umožňují společnostem rozšíření měřících jednotek, propojení prostředí i dostatečný trénink zaměstnanců a držet krok s rychlým technologickým vývojem.

„V Českém prostředí vidím obrovské nadšení a vůli naskočit na celosvětovou vlnu Průmyslu 4.0. Mnoho oslovených společností se obává ztráty konkurenceschopnosti, pokud nedokážou pružně reagovat. Největší riziko pro české podniky hrozí v souvislosti s překotným vývojem technologií, které nekorespondují se zažitými bezpečnostními, procesními a personálními opatřeními. Firmy, které dokázaly tyto nedostatky odstranit a vyrábět efektivně a bezpečně,“ komentuje Tomáš Pluhařík zkušenosti z českého trhu.

Zástupci dotazovaných společností zdůrazňují úspory nákladů (v průměru o 3,6 %), kterých dosáhli díky zavedení Průmyslu 4.0. Zároveň díky Průmyslu 4.0 zaznamenávají růst zisku, a to průměru vzrostl o 2,9 %.

„Pokud se naplní jen polovina očekávání spojená s Průmyslem 4.0, v následujících pěti letech dojde k zásadním změnám konkurenčního prostředí. Hlavním úskalím v masivním rozšíření průmyslu 4.0 není podle dotazovaných společností samotná technologie, ale spíše nedostatek dlouhodobé vize, sdílení znalostí a zkušených odborníků,“ upozorňuje Tomáš Pluhařík.

O Průmyslu 4.0
Průmysl 4.0 přinese řadu nových pracovních pozic, příležitostí a změn v mnoha odvětvích. Pro společnosti bude znamenat úsporu času, zvýšení efektivity a flexibility. Průmysl 4.0 navazuje na digitalizace výroby a stále častějšího propojení výrobních zařízení napříč celou společností. Všechny produkty, stroje, místnosti a další součásti podniku budou propojeny a dostanou vlastní část jednoduché nebo složité inteligence. Díky tomu je bude možné kontrolovat a řídit vzdáleně například přes internet. Důležitou roli již nyní hrají cloudová úložiště, 3D tisk, vzdálený monitoring, chytré sklady apod.

Více informací na http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html

 

Pavel Heřmanský
manažer, Public Relations