« listopad 2016 | Main | leden 2017 »

7 posts from prosinec 2016

22/12/2016

Počet mezinárodních daňových sporů poroste

V EU narůstá počet daňových sporů týkajících se dvojího zdanění či diskriminačního zdanění vzniklého v důsledku úpravy převodních cen provedených dvěma či více finančními správami. Důvodem jsou zejména nově přijímaná opatření v členských státech EU i agresivnější přístup evropských finančních správ při kontrole transakcí mezi společnostmi tvořícími podnikatelské seskupení. Většina sporů je v EU vedena podle pravidel tzv. arbitrážní konvence. Ke konci roku 2012 bylo v EU monitorovaných 428 řízení, v roce 2014 jejich počet stoupl na 640. Předmětem přibližně 30 % z nich je daňová povinnost převyšující 1 mil. eur. Stejný trend je patrný i v České republice a v kontextu očekávané implementace závěrů projektu OECD BEPS lze předpokládat, že počet sporů bude stoupat i nadále.

Radek Buršík

Novela ZDPH: Rozšíření ručení

Institut ručení bude rozšířen o případy, kdy plátce (odběratel) poskytne zcela či částečně úplatu na přijaté zdanitelné plnění ve virtuální měně. V tomto případě bude odběratel ručit za DPH neodvedenou dodavatelem. Ministerstvo financí považuje platby virtuální měnou za rizikové, a s ohledem na stále větší počet těchto plateb přistoupilo k rozšíření institutu ručení.

Martin Diviš

Změna sazby DPH u stravovacích služeb

Od 1. prosince 2016 se na poskytování stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů uplatňuje první snížená sazba DPH ve výši 15 %. V této souvislosti vydalo Generální finanční ředitelství detailnější pokyny, které řeší praktické aspekty této změny. Pokud si například návštěvník v restauraci objedná kromě jídla a nealkoholického nápoje i nápoj alkoholický, musí provozovatel v rámci poskytnuté služby rozlišit uplatnění první snížené sazby DPH u podání jídla a nealkoholického nápoje a uplatnění základní sazby DPH v případě podání alkoholického nápoje. Tato složka předmětného plnění je totiž z uplatnění první snížené sazby DPH ze zákona výslovně vyloučena. Nelze tak uplatnit princip hlavního a vedlejšího plnění, které sdílí stejný daňový režim s plněním hlavním.

Martin Diviš

Plány na zrušení srážkové daně z dividend

Ministr financí Andrej Babiš v rozhovoru pro Seznam.cz uvedl, že zvažuje snížit nebo zcela zrušit srážkovou daň z dividend vyplácených vlastníkům společností – fyzickým osobám. Podle něj je to způsob, jak zastavit odliv kapitálu z ČR. Případná novela zákona by podle ministra měla být připravena po volbách na podzim 2017.

Připomínáme, že aktuálně se uplatňuje u výplaty dividend fyzickým osobám srážková daň ve výši 15 %.

David Borkovec

Strop na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2017

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2017 se mírně zvyšuje a bude činit 1 355 136 Kč. Sazby pojistného se nemění, činí tedy 25 % u zaměstnavatele a 6,5 % u zaměstnance. Vyšší strop je třeba zohlednit i při výpočtu solidárního zvýšení daně. Zdravotní pojištění zůstává bez limitu.

Tomáš Hunal

Zjednodušení daňového přiznání pro fyzické osoby

Finanční správa představila zjednodušený tiskopis daňového přiznání pro fyzické osoby. Možnost využít dvoustránkového formuláře pro přiznání již za rok 2016 mají ti poplatníci, kteří pobírají pouze příjem ze závislé činnosti. Ostatní musí i nadále používat stávající formulář a jeho přílohy. Daňová správa očekává, že nový tiskopis bude moci využít zhruba milion poplatníků podávajících daňové přiznání.

Tomáš Hunal

01/12/2016

Novela ZDPH 2017: Změna uplatňování DPH u sdružení

Z připravované novely by měla být vypuštěna speciální ustanovení týkající se sdružení bez právní subjektivity (nově "společností"). Přechodná ustanovení novely však umožní uplatňovat stávající pravidla až do 31. prosince 2018 pro společnosti uzavřené do konce roku 2016. Podstatnou novou změnou bude možnost člena společnosti uplatnit DPH z přijatých stavebních prací, pokud budou tyto služby vedoucímu účastníkovi společnosti přefakturovány i v režimu přenesení daňové povinnosti. Doposud bylo možné uplatnit DPH na vstupu pouze tehdy, pokud související plnění bylo určenému účastníkovi společnosti fakturováno s DPH na výstupu.