Podvody se ve firmách dějí a jen tak se to nezmění. To je fakt. Většina firem si ale myslí, že se jich takové skutečnosti netýkají a že jsou dostatečně opatrní na to, aby se jim něco takového stalo. Opak je nicméně pravdou. Obětí podvodu se podle PwC Crime Survey 2016 stala v zemích CEE každá třetí firma. V průměru ji jeden jediný takový podvod vyjde na 200 000 USD, tedy kolem více než 4,5 milionu korun. Že byste si takového podvodu dříve či později všimli? Možná později, spíše pozdě. Jeho detekce totiž průměrně netrvá ani týdny, ani měsíce, ale více než tři roky. Není to jako vykrást banku, vzít peníze a vypařit se. Dnes jsou podvody sofistikované, dlouhodobé a pro firmu velmi bolestné. Nejsou ale natolik sofistikované, aby se je nepodařilo odhalit, a už pouhý monitoring a snaha o prevenci snižuje případné ztráty na polovinu. Právě proto je důležité spolupracovat s profesionály a konzultovat nejvyšší možnou ochranu a obranu proti potenciálnímu útoku, ať už zaměstnavatel někoho ze zločinu ve firmě podezřívá, či nikoliv. Podvody se mohou odehrát jak ve velkých, tak v malých firmách. Dle studií jsou ztráty u malých i velkých podniků stejné. Rozdíl je ale v tom, že zatímco pro velkou firmu může mít podvod za následek ztrátu reputace a klientů, pro malé může vést i k bankrotu. A jak kvete kriminalita v českých firmách? Hojně. 35% českých firem má bohužel zkušenost (a často ne jednu) se zaměstnanci-podvodníky. A co se s tím dá dělat? Jednoduše přijít za námi.

Ve Forenzním oddělení se zabýváme různými druhy podvodů od fiktivních zaměstnanců v malých továrnách přes komplexní podvody v managementu až po mezinárodní arbitráže a rozsáhlé soudní spory. V zásobě máme spoustu chytrých analytických a vizualizačních nástrojů a řešení k detekci podvodů. Pojďme si to uvést na příkladu.

Tabulka1
Tento model umožňuje vidět dodavatele nějakého zboží pro firmu (sloupec) a nákupčí z klientovy firmy, kteří od dodavatelů něco odebírají (barvy). Výška sloupce určuje množství peněz, které manažer dodavateli za zboží zaplatil, tloušťka říká, v kolika fakturách. Je normální, že od dobrého osvědčeného dodavatele odebírá zboží více nákupčích. U čtyřech označených sloupců si lze ale všimnout, že od těchto dodavatelů odebírá pouze oranžový nákupčí (či jeho červený podřízený). Navíc ve velmi podobném, celkem velkém objemu. Proč to asi oranžový nákupčí dělá? Ukázalo se, že čtyři firmy jsou smluvené a s pomocí nákupčího střídavě vyhrávají šťavnatá výběrová řízení. Stačí jeden užitečný nástroj, oko odborníka a podvod je odhalen. Zločiny ve firemně se ale dají odhalit i jinak.

Tabulka2
Na obrázku výše je jiná forma vizualizace, tentokrát faktur. Každé kolečko představuje fakturu vystavenou dodavatelem, barva označuje nákupčího, který od tohoto dodavatele odkoupil nějaké zboží. Takové faktury se samozřejmě vystavují průběžně, v různých časových intervalech a za různou cenu. Růžová kolečka ale představují faktury, které byly z nějakého důvody vystaveny všechny ve stejných časových intervalech, často ve stejný den a s částkou těsně pod hranicí firemního schvalovacího limitu (při vyšší částce už by fakturu nemohl schválit samotný nákupčí). Jednoduchá vizualizace, půl minuty na prozkoumání a podvod je na světě. Takto jednoduše a efektivně lze s naší pomocí předcházet potenciálním zločinům a odhalit ty existující. V obrazech se není třeba umět orientovat, stačí hledat vzorec.

Na těchto nástrojích jsme usilovně pracovali a vylepšovali je několik letVýše uvedené příklady jsou jen dva z několika desítek testů a scénářů, které prověřujeme. Pokud nyní přijde klient s prosbou o přehled transakcí a peněžních operací, po předání firemních dat jsme takové řešení s okamžitou identifikací podvodu schopni dodat do jednoho týdne. Celý proces je automatizovaný. Navíc díky spolupráci s několika technickými univerzitami pozvolna implementujeme prvky umělé inteligence, takže se tento nástroj postupně sám učí a dokáže rozpoznat opakované vzorce podvodů.

S čím dalším dokážeme ve Forenzním oddělení pomoci? Podívejte se na naše stránky a prohlédněte si rozsah naší expertízy. Láká vás práce, kde dopomáháte spravedlnosti a zároveň máte přístup k ultra moderním technologiím a chytrým řešením? To je dobře, protože naše Forenzní oddělení hledá na stáž nové posily! Více o práci najdete zde.