« prosinec 2017 | Main | únor 2018 »

12 posts from leden 2018

31/01/2018

Marketing z pohledu DPH #4 – příbaly ke zboží

Pod pojmem „příbal ke zboží“ si můžete představit například skleněný půllitr prodávaný spolu s kartonem piva či tužku přibalenou k časopisu. Získání příbalu je vždy podmíněno koupí jiného zboží.

Z pohledu DPH je důležité, zda příbal mění nebo nemění cenu základního balení (tzn. balení bez příbalu). Pokud příbal nemění cenu základního balení a i z pohledu účetnictví a výkaznictví ho poskytovatel považuje za dárek, příbal se považuje za dárek i z pohledu DPH a podléhá DPH pravidlům pro dárky (viz první díl našeho seriálu). Pokud příbal mění cenu základního balení, DPH se odvádí z ceny hrazené zákazníkem.

Pozor také na jiná než daňová omezení týkající se příbalů (například v případě cigaret).

Otázka k zamyšlení – jak postupovat v případě, kdy základní zboží a příbal podléhají různé sazbě DPH? (Pokud váháte s odpovědí, napište nám, rádi vám s nejasnostmi pomůžeme.)

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.

 

Hodnota podniků spočívá v lidech, kteří v nich pracují

Jak nejlépe postupovat, když se firmy ocitnou v ohrožení své existence z důvodu finančních problémů nebo v případě nedostatečné vnitřní struktury? To je hlavním tématem rozhovoru s Petrem Smutným, naším partnerem v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, který najdete v aktuálním čísle Konkurzních novin. Přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

FB-LI_Petr_Smutny_1200x628

Pokud se firma dostane do zásadních existenčních problémů, lze prostřednictvím včasné restrukturalizace zabránit tomu, aby se dostala do úpadku. Jak takovým firmám odborníci z PwC pomáhají?

Když je firma před úpadkem, tak někdo vždy musí spouštět ten proces. Jsou to buď akcionáři, nebo management. V tom případě je velká šance, že se to podaří. V horším případě proces spustí banky – tam už může existovat určitá rezistence vedení firmy k nějakým změnám a už je to problematičtější. Nicméně pokud se začne dostatečně brzo a pokud existuje součinnost vedení a akcionáře, tak může být proces úspěšný. My firmám pomáháme dohodnout nějaké stabilizační dohody, sehnat jim financování, navrhnout restrukturalizační program a program odprezentovat, implementovat a vlastně získat důvěryhodnost restrukturalizačního plánu. Mám některé klienty, s nimiž jezdím za jejich odběrateli nebo dodavateli třeba do Německa a pomáhám jim vysvětlovat, co dělají, jaká je jejich situace, aby získali nové projekty. Když se firma dostane do insolvence a řeší reorganizaci, tak s vedením firmy sestavujeme reorganizační plán, vyjednáme dohodu s věřiteli a vlastně držíme daný podnik nad vodou, dokud se situace nevyřeší, v řadě procesů hledáme investory. Firmám v konkurzu rovněž pomáháme. Víte, že jsme řešili Vítkovice Power Engeneering v době, kdy se tato firma dostala do konkurzu? Tam jsme museli během jednoho měsíce prodat dvě divize se 600 pracovníky tak, aby se zachovala pracovní místa. V tuzemsku se zatím nikdy nepodařilo podobnou transakci vyřešit takto strukturovaně.

České PwC dosáhlo v oblasti reorganizací mnoho úspěchů, z nichž mnohé z nich byly oceněny i odbornou Turnaround Management Association. Od čeho se podle vás odvíjí úspěšnost či neúspěšnost reorganizačních projektů? Co všechno má vliv na jejich výsledek?

Za reorganizaci Kordárny jsme před pěti lety dostali Evropskou cenu za inovaci a aplikaci insolvenčního zákona. I v dalších letech jsme získali ceny, takže v evropské asociaci Turnaround Management Asociation (T. M. A.) na nás začali být trochu naštvaní, jak je možné, že je v Čechách tento typ projektů tak úspěšný. T. M. A. je asociace vytvořená v USA. Má evropskou síť a každý rok se koná soutěž. My tam vždy pošleme návrh projektu, na kterém naši členové pracovali. Několik let za sebou jsme vyhráli, což se nikomu jinému nepodařilo. Samozřejmě tam byla závist, v dobrém slova smyslu, jak je to možné. Kordárna je dávna historie. Od té doby tu proběhla řada řízení, která byla úspěšná. Ale také jsou neúspěšné projekty. Jde o to, z jakých důvodů. Musím říci, že v České republice pozorujeme jeden trend. Do tohoto prostředí začínají pronikat lidé a praktiky, které nemají s etickým chováním nic společného. Vyznávají jiné hodnoty, než vyznávám já. To má zásadní a negativní dopad na vnímání insolvenčních řízení, jejich úspěšnost a důvěru lidí kolem nich. Ať se každý zamyslí: a) Proč se firma dostala do nějakých problémů? b) Kdo za to může? c) Zaměstnanci – lidi – za to nikdy nemohou. Moje zkušenost je, že naopak odbory a zaměstnanci jsou stabilizujícím faktorem, který pomáhá úspěšnému procesu. To nejsou nepřátelé. Myslím si, že vnímání je potřeba takto nastavit, protože zásadní hodnota podniků je v lidech. Není ve strojích, není v ničem jiném, je v těch lidech. Proto je potřeba, aby řízení a všechny procesy byly tomu uzpůsobeny, aby se správně vysvětlily a aby ta hodnota zůstala zachovaná. Proto je potřeba zaměřit se na lidi a hodnoty s tím spojené.

Jak se pozná ten pravý moment pro restrukturalizaci? Jaká je vaše zkušenost?

Firmy svou situaci často začínají řešit příliš pozdě. Ovšem čím déle vyčkávají, tím menší manévrovací prostor jim pak zbývá. Vždy říkám, že pacient musí jet do nemocnice zdravý, aby úkon doktorů vydržel. Když tam jdete nemocný, tak to nemusí dopadnout dobře. Když vstupujete do řízení, tak musíte mít peníze, prostor, nesmíte ztratit důvěru a tak dále. Dnes si firmy říkají: "Ono to nějak dopadne." Podívejte se kolik Podnikatelů roku se za dva, tři roky poté, co jsou Podnikateli roku vyhlášeni, dostane do problémů. Celý život jim všichni říkají, jak jsou úspěšní, fantastičtí a bohatí. Najednou přijde bankéř a sdělí jim: "Váš podnik má nulovou hodnotu – vy ho asi ztratíte." Oni nejsou na takovou situaci připraveni a nechápou, o čem bankéř mluví. To potom může spustit panické chování.

Řešení otázek a problémů z praxe bývá na programu každoročního Restrukturalizačního fóra organizovaného Turnaround Management Associaton (T. M. A.), jíž jste předsedou. Co je hlavním cílem této akce, potažmo celé vaší asociace?

Turnaround Management Association jsem přibližně před téměř deseti lety zakládal. Nápad zorganizovat takovou konferenci vzešel ze snahy naplnit hlavní cíle asociace – podpořit vytváření kredibilního prostředí pro proces ozdravení firem. Aktivně se podílím na tom, aby byla zorganizovaná takovým způsobem, jakým je. Dnes je to hlavní událost roku. Letos se na ni zaregistrovalo 220 účastníků. Na přípravě konference pracuje široký okruh lidí, kteří dávají vše dohromady. Všichni to dělají ve svém volném čase, ale je vidět, že mají motivaci, aby kultivovali místní prostředí, aby vytvářeli platformu ke sdílení informací a zkušeností, aby dávali lidi dohromady. Celý ten proces je o tom, co jsem již říkal předtím, aby lidé spolu uměli komunikovat, spolupracovat a hledali společně nějaké řešení. Na konferenci jsem byl, každý rok je lepší a lepší. Ohlasy od účastníků jsou velmi pozitivní a samozřejmě pro další léta zavazující, abychom mohli připravit taková témata, která jsou atraktivní i v době, kdy je v České republice boom a téma restrukturalizací není aktuální. Je vidět, že zájem je velký. Jsem velmi rád, že jsem dal dohromady skupinu lidí, kteří chtějí firmy ozdravovat a vyznávají podobné hodnoty jako já.

Užitečné odkazy:
PwC Česká republika – tým Restrukturalizace a insolvence
Turnaround Management Association
Konkurzní noviny

26/01/2018

PwC pomáhá firmám růst

Dostat start-up do bodu, kdy se mu začne dařit, je jedna věc. Když se to ovšem povede, jak ustát všechno, co s sebou přináší úspěch a nenechat se jím naopak smést? Startupy Rust_post 1200x628
9. 1. 2018 jsme jako partneři podpořili konferenci How to master your global expansion. O své příběhy a zkušenosti se přišli podělit zástupci úspěšných českých start-upů, kterým se povedlo posunout jejich byznys na mezinárodní úroveň: Yuval Ben-Itzhak (Socialbakers), Peter Ocásek (Angelcam), Max Verteletskyi (Spaceti), David Drobík (STRV) nebo Matouš Tlapák (Lifelique).

Téma start-upů a podpory jejich rozvoje je nám jako firmě velmi blízké. Jednak se prostřednictvím naší činnosti snažíme pomáhat řešit zásadní společenské problémy a na ty se právě start-upy často zaměřují. Navíc růst, expanze a řešení komplexních výzev a problémů, kterým rostoucí firmy musí čelit, patří mezi klíčové oblasti naší expertízy.

I zde platí: Nepodceňujte přípravu 
Otázek, které je možné si položit například v souvislosti se snahou firmy o expanzi, je nespočet. A stejně tak aspektů, které je potřeba zvážit - financování, tržní směrování, daňové a právní záležitosti, personální nastavení atd. Na startupové konferenci se vzhledem k jejímu zaměření na globální expanzi řešily konkrétní rady, jak postupovat kupříkladu, chceme-li se start-upem prorazit v Sillicon Valley. Jak se připravit, jaká je úspěšnost, čeho se vyvarovat, kdo a jak vybavený by měl do Sillicon Valley osobně vyrazit nebo jak docílit, aby takový firemní „vyslanec“ působil důvěryhodně.

S růstem firmy musí růst i její leader
Další otázkou související s růstem firmy je například transformace role samotného zakladatele či majitele firmy. Ten často bývá nositelem primární myšlenky produktu s nadáním pro technologie (IT, technické obory apod.), případně mívá dobré obchodní schopnosti a zvládnutý marketing. Ovšem začne-li se firma rozrůstat, je nutné, aby se majitel či zakladatel posunul více do role manažera. Velmi často se potvrzuje, že čím více firma přerůstá z okruhu kamarádů ve společnost o stovkách zaměstnanců, tím více času správný leader věnuje personálním otázkám, hledání správných lidí, jejich motivaci a podpoře. V neposlední řadě musí dosáhnout toho, že jednotliví členové managementu úspěšně řídí nejen lidi jim svěřené, ale umí spolupracovat také mezi sebou.

Komplexnost toho, co je potřeba zvážit, když se firma o růst snaží nebo již roste, je obrovská. A pokud se do celého procesu pustí s partnerem, který je schopen ji podpořit ve všech potřebných oblastech, efektivita a úspěšnost vynaloženého úsilí se samozřejmě mnohonásobně zvýší. To si již uvědomuje například i Hlavní město Praha, které na startupové konferenci prezentovalo svůj nový program podpory pro start-upy. Jeho součástí je mimo jiné i proplácení faktur poradenských společností (při splnění určitých podmínek), díky nimž může start-up získat odborné rady de facto zadarmo.

Je-li vaším cílem dlouhodobý, stabilní a bezpečný růst, neváhejte se na nás obrátit. Rádi v tom budeme s vámi.

Barbora Veselá
Business Development & Innovation Specialist
PwC Česká republika
E [email protected]

 

21/01/2018

PwC Live: Kybernetická bezpečnost v praxi

Máš svůj e-mail, Facebook nebo Instagram dostatečně zabezpečený? Jsi si jistý, že prohlížení v anonymním režimu je opravdu anonymní? Myslíš, že offline jsi před hackery v bezpečí?

O těchto a dalších nástrahách online světa mluvili Kuba a Dan, naši kolegové z oddělení Řízení rizik a experti na kyberbezpečnost.

PwC Live ti každý měsíc v přímém přenosu představí jedno aktuální téma. Buď u toho s námi.

V komentářích na Facebooku jsme odpovídali spoustu dotazů. Chcete se zeptat i vy? Napište nám: https://www.facebook.com/pwccr/videos/10155610260155376/ 

 

19/01/2018

Technologie a běžný život? Realita každého z nás.

Jak ve svém osobním životě a prostoru využívá technologie profesionál z oboru? Michal Čábela, šéf našeho týmu kybernetické bezpečnosti, se rád pohybuje v oblasti technologických vychytávek a jeho úzký kontakt s praxí mu umožňuje vnímat tato zařízení komplexně a do hloubky. 

LI-Michal-Cabela2Michalovy dojmy z aktuálního průniku technologií do světa běžného člověka lze shrnout takto: jsou všude, možnosti jejich využití rostou stejně rychle jako možnosti jejich zneužití a bezpečnost je u uživatelů zatím až na druhém místě: „Technologie jsou pro mě přirozenou součástí běžného života nás všech. Stačí otočit kohoutkem v koupelně a zapojíme se do řetězce technologických inovací, které umožňují efektivní distribuci vody právě k nám. Spolu s rostoucími možnostmi, které nám inovace nabízí, se však také zvětšují příležitosti pro ty, kteří se chtějí pohybovat v ilegalitě a zneužít tyto možnosti ve svůj prospěch. Často jsem navíc svědkem poměrně nezodpovědného využívání technologických prostředků, kdy uživatelé zapomínají, že by kromě funkčnosti měli řešit také ochranu svého soukromí a bezpečí ve virtuálním světě. A přitom v jiných oblastech nám to je zcela přirozené - při nákupu nového auta se zajímáme i o výsledky v crash-testech, nebo když stavíme dům, ptáme se i na jeho odolnost proti požáru nebo zlodějům.“

Technologické trendy Michal sleduje jak z profesního, tak z osobního zájmu: „Vývoj technologií je skutečně extrémně rychlý. Je proto velikou výzvou zvládnout hlubší pochopení celé věci a nesklouznout do role pouhého konzumenta marketingových brožur výrobců technologií. Nepatřím však do skupiny "early adopters", tedy zákazníků, kteří rádi zkoušejí vše nové, i když často ještě ne zcela funkční (a tak umožnili například rozvoj automobilů Tesla). Já preferuji produkty, které mi opravdu ulehčí život a poskytnou větší komfort, lepší zážitek nebo zefektivní moji práci. Na druhou stranu uživatelská znalost a určitá představa o komplexnosti daného řešení dává člověku pokoru před umem jeho tvůrců.

Využití technologií v domácnosti Michal vnímá jako cestu k zútulnění svého domova a jeho přizpůsobení svým potřebám a přáním: „Líbí se mi automatizace prostředí, ve kterém žiji, a zároveň mi přijdou velice sexy zařízení, která díky schopnosti komunikovat se svým uživatelem nabízejí zcela jiný zážitek a komfort užívání. Chytré osvětlení je jednou z posledních novinek, kterou jsem si doslova zamiloval. Možnost přizpůsobit světelnou scénu konkrétní náladě nebo podmínkám, využívat automatické programy nebo třeba vytvořit party parket přímo v obýváku je úžasná.“ 

A co budoucnost? Pro rozvoj nových služeb v následujících letech Michal vnímá jako klíčové propojení online světa se světem fyzickým: „Konkrétním příkladem, který mě osobně zajímá, jsou možnosti "Physical web". Jde o poskytování informací uživatelům na základě jejich fyzické polohy identifikované drobnými Bluetooth beacony. Tyto beacony (tedy pro představu jde o zařízení menší než padesátikoruna) kolem sebe šíří elektromagnetické pole, se kterým mohou pracovat mobilní telefony uživatelů v okolí. Tím umožňují stavbu mnoha zajímavých služeb, které poskytnou koncovým uživatelům nový pohled na spojení offline a online světa.“

S ohledem na Michalův zájem o technologické bonbónky se samozřejmě nabízí otázka, jestli mezi věcmi, které běžně každý den používá, převládají spíše nejnovější vychytávky, nebo se u něj najde místo také pro něco klasického. Odpověď najdete v článku o Michalovi v časopisu Ekonom

Petra Vlková
marketingové oddělení
PwC Česká republika  

10/01/2018

Rychlý růst registrací nových osobních automobilů narazil na své meze

Dle Vojtěcha Opleštila, člena naší expertní automobilové skupiny, rychlý růst registrací nových osobních automobilů narazil na své meze, což bylo vidět ve zpomalování růstu prakticky ve všech měsících roku 2017. Pro rok 2018 lze očekávat nižší úroveň růstu v rozmezí 3 až 8 % a spíše u dolní hranice. 

Vojtěch Opleštil dále dodává, že pro firmy představují určité riziko rostoucí úrokové sazby, posilující koruna i minimální nezaměstnanost a rostoucí mzdy. I přes to však bude letošní rok ekonomicky pozitivní.

Vývoj ve světové ekonomice a zejména na exportních trzích ČR je velmi pozitivní. Hrubý domácí produkt ČR neobyčejně roste a překonal očekávání analytiků a i do roku 2018 se bude vyvíjet pozitivně. Důležité je, že se dobře vyvíjejí všechny jeho složky (spotřeba domácností, firemní investice, export i vládní výdaje), a tak nejsme závislí pouze na jednom faktoru. 

Zdroj:
https://roklen24.cz/a/SJJVq/rychly-rust-registraci-novych-osobnich-automobilu-narazil-na-sve-meze

 

Marketing z pohledu DPH #3 - obchodní vzorky

Obchodní vzorek, který byl poskytnut zdarma v rámci ekonomické činnosti, nepodléhá DPH. Pokud byl poskytnut v rámci činnosti, která generuje nárok na odpočet daně, je možné uplatnit nárok na odpočet daně ze souvisejících přijatých plnění. 

Otázkou je, co to vlastně obchodní vzorek je. Zákon o DPH žádnou definici ani charakteristické znaky obchodního vzorku neobsahuje. Vymezení vzorku vyplývá z judikatury a koordinačních výborů. Obecně platí, obchodním vzorkem může být jakýkoliv výrobek, který je poskytnut s cílem vyvolat nebo zvýšit poptávku zákazníka nebo potenciálního zákazníka.

Odlišit obchodní vzorek od daru někdy není jednoduché a DPH dopady se liší. A otázka k zamyšlení na závěr – je možné, aby obchodním vzorkem byla služba? (Pokud váháte s odpovědí, napište nám, rádi vám s nejasnostmi pomůžeme.)

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.

08/01/2018

Konec tajností: Banky se otevírají světu

Detaily o účtech zákazníků, tedy doposud střežené tajemství bank, se brzy odkryjí i třetím stranám. Evropská směrnice o platebním styku, tzv. PSD2, vstoupí v platnost již 13. ledna a přinese s sebou úpravy zákona, které mohou podstatně změnit celý bankovní sektor. „Je to první regulace, která nařizuje bankám dát bezplatně k dispozici určitá data o svých klientech. Doposud měly banky na informace o transakční historii, což je považováno asi za skoro nejcennější klientská data, monopol,“ popisuje Martin Huňka, manažer z našeho oddělení Technology consultingu. PSD2 v praxi znamená, že pokud zákazník banky dovolí třetí straně přistupovat k účtu jeho jménem, banka nebude mít na výběr a bude muset tento přístup umožnit. Je tedy možné, že v budoucnu bude moci zákazník ovládat více účtů skrze jedno internetové bankovnictví. 

Fotka_socky (1)Martin Huňka také upozorňuje na to, že tento krok zároveň otevírá prostor pro konkurenci. „Hrozí, že na trh vstoupí nový velký technologický hráč, třeba Facebook, Apple, Google nebo Amazon, a začne nabízet platební a finanční služby. A díky skvělé uživatelské zkušenosti, kterou uživatelé s těmito společnostmi mají, mohou bankám vzít značný počet klientů“.

Kdo další bude mít přístup k platebním detailům spotřebitelů? Celý článek si můžete přečíst v týdeníku Ekonom

PSD2 má své fanoušky i odpůrce, primárně mezi bankami. Důvody pro a proti PSD2 prozradil Martin Huňka v rozhovoru pro Roklen24.

Zajímá vás více o nadcházející směrnici PSD2 a její implementaci? Vše, co potřebujete vědět, naleznete zde.

6a01bb097c6373970d01b7c9342180970b-500piMartin Huňka
získal v roce 2013 magisterský titul v oboru Ekonomie a finance na Edinburské univerzitě. V letech 2010-2015 pracoval jako management konzultant v poradenské společnosti Accenture, kde se podílel na zajímavých projektech pro evropské finanční instituce. Od října roku 2015 působí Martin Huňka v poradenské společnosti PwC v týmu Technology Consulting. Zde se zaměřuje především na FinTech, PSD2, nové byznys modely, open banking či rapid prototyping. Jak v práci, tak mimo ní rád zkoumá nové technologie a inovace, v poslední době např. kryptoměny. Kromě moderních vychytávek se zajímá o historii i současné dění ve společnosti a politice a baví ho tenis, lyžování a indická kuchyně. 

05/01/2018

To jsme my: tým Technology Consulting

Post_Technology

Co vlastně děláme?

V týmu Technology Consulting se všechno točí kolem systémové integrace. Naší rolí je být u klienta pomyslným mostem mezi jeho lidmi z byznysu a lidmi z IT. Obchodní oddělení chce prodávat a ke své práci potřebuje i technologické nástroje - systémy. IT oddělení tyto nástroje umí vyvíjet. Hlavním cílem je ale zapojení (integrace) těchto nástrojů do celkového chodu firmy. Lidi z byznysu a lidi z IT bohužel většinou mluví každý jinou řečí a mají problém si rozumět a domluvit se. A právě s tím jim pomáháme my. Jednak jsme v úzkém kontaktu s byznysem, abychom přesně pochopili jeho zadání. To pak tlumočíme lidem z IT, aby měli jasno, co mají zpracovat a vytvořit. Po celou dobu, kdy projekt běží, se staráme, aby komunikace byla všem srozumitelná, aby se potřebné informace dostaly včas na to správné místo, a taky celou dobu hlídáme směrování projektu k potřebnému cíli. To je podstata Technology Consultingu.
Fotka_Technology
A v jakých konkrétních situacích se klientovi může hodit naše pomoc? Například má-li IT dodavatele a moc si s ním nerozumí a potřebuje někoho, kdo jeho požadavky dodavateli přeloží. Některé věci, jako například bankovní systém, je velmi složité řídit. Pokud jej někdo staví od základů nebo v něm jenom potřebuje něco změnit, jsme schopni na celý proces dohlédnout a zajistit, aby spolu lidé komunikovali.

Máme dva podtýmy:
Strategy and Systems Integration – ten se zaměřuje hlavně na banky a pojišťovny, se kterými řeší i  projekty s větším přesahem, jako je například firemní strategie
Utilities and Manufacturing – tento tým pracuje s nefinančními firmami a podniky

Proč nás baví naše práce

Nuda a monotónnost? To jsou pro nás naprosto neznámé pojmy. I když dodáváme stejný projekt jinému klientovi, nikdy to není totéž. Neustále se učíme novým věcem a potkáváme nové lidi. Řešíme velmi zajímavé projekty, úkoly, včetně velkých výzev v komunikaci, protože každý je jiný. A samozřejmě musíme zvládat sledovat neustálý rychlý vývoj technologií.  

IMG_0731Pestrost si užíváme i v rámci našeho týmu. Je v něm spousta zajímavých a výrazných osobností, které navíc často ani nemají technický background. Ten totiž pro práci v Technology Consultingu není potřeba. Klíčové jsou hlavně schopnosti pracovat v týmu, dodržovat deadliny, prezentovat – věci, které se naučíte na vysoké škole. Konkrétní obsahovou znalost už pak lze načerpat  přímo u nás v práci. Dbáme na to, aby na každém projektu byl seniorní manažer a ostatní se učili od něj, vzájemně si pomáháme. A tohle rozhodně taky není žádná nuda.

Náš týmový biorytmus

IMG_0229_kopieKdyž jsme v Technology Consultingu začínali, bylo nás v týmu jen asi 6 nebo 7. Každé ráno jsme měli „stand up“, kde jsme si říkali, co kdo bude v daný den dělat apod. Teď, když nás je už padesát, není tohle možné. Navíc naším specifikem je, že se snažíme maximum času trávit u klienta, a v kanceláři proto běžně najdete třeba jen 2 lidi.
Interakce s klientem je pro nás ale naprosto klíčová. Máme-li dobře plnit funkci mostu mezi byznysem a IT, tak na místě opravdu musíme být a pořád komunikovat. Cílem je do hloubky a do detailu poznat, jak klientská společnost funguje. Náš typický den je směsicí meetingů, workshopů a práce, kdy připravujeme výstupy – prezentace, popisy požadavků apod.

Věci, které nás drží pohromadě

IMG_0450_kopieNeustále se snažíme být v kontaktu, bez ohledu na to, kdo na jakém projektu zrovna pracuje. A neustále spolu něco podnikáme i mimo práci. Všechny aktivity jsou samozřejmě dobrovolné, ale když můžeme, jdeme. Někdy se sejdeme 4 nebo 6, jindy nás je 20 a víc. Baví nás sporty, společenské hry nebo třeba kurzy vaření.
Dobře nám spolu je už jen kvůli tomu, jací lidé jsou u nás v týmu. A za to může hlavně náš šéf, Petr Ložek. Když hledá nového člověka, dává si skutečně záležet. Zapojuje také ostatní, aby byla jistota, že nový člen do týmu skutečně zapadne. Naše parta je ve výsledku pestrá a zároveň vyvážená.
Vzájemně se podporujeme se a pomáháme si. Pracovně, ale i s přesahem do našich soukromých sfér. Jsme k sobě slušní, milí a vážíme si jeden druhého. A skvěle to funguje i při počtu 60 lidí.

Klišé o nás

IMG_0787_kopieAsi nejvíc se setkáváme s tím, že lidi po nás chtějí opravit elektronické věci, jako je třeba televize, s odůvodněním „když seš ten technology consulting“. A to je samozřejmě úplně mimo. :-) Taky rozhodně nejsme ajťáci, a určitě se proto nevěnujeme opravám počítačů nebo programování.
V osobním životě ale jistou náklonnost k technologiím určitě máme. A na zájem o aplikace, technologie a nejrůznější zařízení se taky ptáme například u pohovorů. Mít technologické vzdělání není nezbytné, ale přirozený zájem o tuto oblast ano. Pokud se někoho zeptáme, jaké jsou nejnovější technologické trendy, a on o tom nic neví, je téměř jisté, že by pro něj ani pro nás práce v našem oddělení nebyla žádná výhra, těžko by ho bavila a naplňovala…

Náš tým v pěti výrazech

IMG_0814_kopieMultikulturní – původ lidí v našem týmu je čím dál tím pestřejší, najdete u nás lidi s kořeny ze Slovenska, Maďarska, Čech, Vietnamu, Moldavie, Ruska, Ukrajiny…
Vysmátí – dobrou náladu si hlídáme jako oko v hlavě
Chvástání stop – na to, co umíme, jsme hrdí, ale pořád se držíme při zemi a v pokoře
Akční - všichni do všeho jdou, nenecháme se dvakrát přemlouvat, včetně slečen z našeho týmu, do kterých byste to třeba na první pohled neřekli
Pospolitost – moc dobře víme, že dva jsou víc než jeden, a vzájemně se podporujeme, jak umíme a jak je potřeba

Chcete se o nás z Technology Consultingu dozvědět ještě víc? Navštivte náš web.