V předchozím díle jsme zmiňovali, že za dar se považuje i poskytnutí služby zdarma. Ať už se jedná o dopravu, výuku, konzultaci či vedení účtu zdarma, pravidla určující, zda dochází ke vzniku povinnosti odvést DPH na výstupu, se od dárků poskytnutých v podobě zboží značně liší.

U dárků ve formě služby je především potřeba prokazovat souvislost s ekonomickou činností, což může být v praxi komplikované a můžete se snadno ocitnout v důkazní nouzi. Na druhou stranu není potřeba brát ohled na pořizovací hodnotu poskytované služby. 

V případě nenaplnění podmínek stanovených zákonem je třeba odvést DPH na výstupu a správně určit základ daně. V příštím díle se budeme věnovat obchodním vzorkům.

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.