Obchodní vzorek, který byl poskytnut zdarma v rámci ekonomické činnosti, nepodléhá DPH. Pokud byl poskytnut v rámci činnosti, která generuje nárok na odpočet daně, je možné uplatnit nárok na odpočet daně ze souvisejících přijatých plnění. 

Otázkou je, co to vlastně obchodní vzorek je. Zákon o DPH žádnou definici ani charakteristické znaky obchodního vzorku neobsahuje. Vymezení vzorku vyplývá z judikatury a koordinačních výborů. Obecně platí, obchodním vzorkem může být jakýkoliv výrobek, který je poskytnut s cílem vyvolat nebo zvýšit poptávku zákazníka nebo potenciálního zákazníka.

Odlišit obchodní vzorek od daru někdy není jednoduché a DPH dopady se liší. A otázka k zamyšlení na závěr – je možné, aby obchodním vzorkem byla služba? (Pokud váháte s odpovědí, napište nám, rádi vám s nejasnostmi pomůžeme.)

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.