Skontem neboli slevou za včasnou platbu rozumíme platební podmínku, podle které obvykle vzniká nárok na slevu v případě zaplacení faktury před lhůtou splatnosti nebo při hotovostním placení. Pod obratovým bonusem si můžete představit slevu na základě objemu tržeb za prodané zboží nebo odebrané služby. Do stejné kategorie slev z pohledu DPH zařazujeme i tzv. zpětné slevy, mezi které patří například reklamace, vada na zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Z pohledu DPH není mezi těmito slevami v zásadě rozdíl, protože mají společnou věcnou podstatu. Jedná se o snížení ceny po uskutečnění zdanitelného plnění.  Dodavatel i odběratel (je-li plátce DPH) mají povinnost opravit související základ daně a její výši. Tato oprava se považuje za samostatné zdanitelné plnění.

Otázky k zamyšlení:
Jak budou opravy probíhat na straně odběratele? Jak by se mělo postupovat v případě opravy, kdy dodavatel neměl povinnost vystavit daňový doklad u původního plnění? (Váháte-li s odpovědí, napište nám, rádi vám s nejasnostmi pomůžeme.)

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.