« únor 2018 | Main | duben 2018 »

6 posts from březen 2018

28/03/2018

Novinky v řízení úrokového rizika bankovní knihy

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) připravuje k vydání pokyny k systému řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB). Ty vejdou v platnost k 31. 12. 2018. Naši experti z PwC změny v IRRBB pečlivě sledují a nabízejí přehled novinek, které v rámci této regulace můžete očekávat.

 

Shrnutí najdete v přiloženém dokumentu.

Prohlédněte si další novinky ze světa účetnictví

 

26/03/2018

Německé diesely zřejmě přitlačí české dodavatele ke zdi

Dopady výroku německého soudu o zákazu vjezdu vozidel s dieselovým pohonem do měst je potřeba nahlížet z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. Kromě německého trhu bude touto změnou ovlivněn samozřejmě i ten český. Nedojde však pouze k poklesu cen dieselových vozidel. Zpozornět by měli i všichni dodavatelé automobilového průmyslu. 

FB-Diesel_1200x628
Německo pod vlnou nejistoty

Aktuální rozsudek německého soudu znamená, že obce mohou zakazovat vjezd dieselovým vozidlům, aby splnily normy na znečištění ovzduší. Ovšem zejména pro přibližně 12 mil. vlastníků těchto aut splňujících pouze normu EUR 4 a nižší je tu několik „ale“:

 1. Podle rozsudku by se omezení měla zavádět postupně a nemělo by tedy dojít k nárazovému omezení provozu ve všech německých obcích ze dne na den. Nicméně zákaz vozidel s EURO4 se očekává od ledna 2019 a vozidel s EURO5 od září 2019.
 2. Bude na uvážení každé obce, jak k omezení přistoupí. Objevuje se například možnost zredukovat provoz dotčených vozidel jen v některých oblastech města, případně pouze v některých ulicích. Záleží i na rozmístění čidel pro měření znečištění – některé obce mohou chtít zlepšit ovzduší jen v jejich okolí, aby provoz omezily pouze minimálně.
 3. Zákaz by se neměl týkat rezidentů, zásobování nebo záchranných složek. Ovlivněny budou spíše dojíždějící osoby, resp. pracovníci se staršími vozidly, pohybující se mimo město, ve kterém bydlí.
 4. Nejasný je i přístup německé vlády. Existuje možnost dotací na úpravy starších vozidel, aby dopad na vlastníky vozidel nebyl zásadní. Navíc – což je velmi zajímavé, německá vláda stála na straně proti zákazům.

Všechny tyto faktory zamlžují dopad rozsudku na jednotlivé vlastníky dieselů.

Skutečně zásadní je ovšem tento rozsudek z pohledu celkového trendu. Poškozuje obraz dieselových vozidel a v důsledku povede ke snížení jejich prodejů. K tomu už ostatně v Německu dochází u prodejů nových dieselových vozidel. Od konce roku 2016 se podíl naftových automobilů v nových registracích v Německu zmenšil zhruba o jeden procentní bod. V roce 2017 dosáhl 38,8 %, v lednu 2018 ovšem klesl už na 33,3 %.

Podíváme-li se na důsledky, lze počítat jak s dočasným příklonem k benzinovým a hybridním vozidlům, tak s dlouhodobějším přesunem k alternativním pohonům. Významnou roli bude hrát i celkový posun mobility, tj. sdílení vozidel, lepší řízení dopravy ze strany municipalit apod.

Čeští dodavatelé se musí připravit na zvyšování konkurenceschopnosti

V českých médiích se probírá primárně dopad rozsudku na ceny ojetých vozidel s dieselovými motory v ČR. Nepochybně dojde k jejich poklesu s tím, jak se Německo bude zbavovat vozidel s horší využitelností, a také v důsledku již probíhajícího obecného klesání hodnoty dieselů. Pro nás je ale přinejmenším stejně, ne-li ještě důležitější dopad na české dodavatele automobilového průmyslu.

V situacích, jako je tato, automobilky postupují z pozice síly. Náklady související s danou změnou budou chtít pokrýt z nejdostupnějších zdrojů a těmi jsou v tomto případě dodavatelé. Mohlo by se zdát, že půjde jen o ty, jejichž výrobky jsou přímo spojené s dieselovými motory. Předpokládáme však, že automobilky se ve svém tlaku zaměří na všechny. Zasaženi tak mohou být i mnozí dodavatele například plastových dílů. Nákupčí automobilek začnou vyžadovat snížení cen dodávaných dílů a dodavateli v takové situaci nezbývá moc způsobů, jak se snížení vyhnout. To je krátkodobý horizont.

Z dlouhodobějšího pohledu tento tlak na dieselový pohon přinese zrychlení přesunu k alternativním pohonům, zejména hybridům a elektromobilům. Ve hře není pouhé snižování nákladů a cen, ale změna celého pohonného ústrojí, a tím i ohrožení existence mnoha produktů a jejich výrobců.

Pro Českou republiku tak současné rozhodnutí znamená především nutnost zvýšit konkurenceschopnost výrobních kapacit – snižovat náklady, zvyšovat robotizaci a využití prvků Industry 4.0, měnit výrobkové portfolio a zapojit se do nových výrobních aliancí.


Vojtech Oplestil.
Vojtěch Opleštil
člen expertní automobilové skupiny
PwC ČR 

Více si o tématu přečtěte v rozhovoru s kolegy z německého PwC a na našem webu najdete výčet všech oblastí a výzev, s jejichž řešením vám naši specialisté na automobilový průmysl rádi pomohou.  

19/03/2018

Každá třetí firma v ČR je terčem podvodu

Podle celosvětové studie Průzkum hospodářské kriminality, kterou každé dva roky realizuje poradenská společnost PwC, je terčem podvodu téměř třetina českých firem. Na závažnosti situace nic nemění fakt, že jsme na tom lépe než zbytek Evropy. Nejde totiž o to, že bychom tu měli méně podvodných skutků, ale že oproti ekonomicky nejvyspělejším zemím využíváme k detekci hospodářských deliktů méně moderních technologií. Příčinou zdánlivého ústupu hospodářské kriminality u nás proto může být i do značné míry neschopnost podniků tato jednání odhalit. Z výsledků studie také vyplývá, že české firmy se ve srovnání se svými evropskými konkurenty s úplatkářstvím a korupcí setkaly výrazně méně.

PwC Crime_Survey
Podvodům nejvíce čelí finanční sektor a výrobní podniky

Celkem 33 % firem bylo v posledních dvou letech obětí hospodářské kriminality. Nejvíce podvodných jednání hlásí finanční a výrobní odvětví (13 %) a firmy působící v energetice (10 %). V polovině případů jde přitom o zneužití majetku daného podniku, časté jsou také podvody spotřebitelské (38 %) a podvody v oblasti nákupu (29 %). Třetina útoků se pak týká počítačové kriminality, která v ČR oproti roku 2016 klesla na 25 %. „Případy podvodů v ČR se zdají být ve srovnání s výsledky předloňského průzkumu sice na ústupu, je však otázkou, kolik podvodných jednání zůstane dále neodhaleno,“ říká Kateřina Halásek Dosedělová z forenzního oddělení PwC ČR.

Interní kontroly zjistí stále nejvíce

V rámci technik odhalení podvodu nejvíc fungují kontroly v rámci systému řízení rizik podvodů a interního auditu, a to až v polovině případů. Více jak jednu čtvrtinu podvodů pak firma odhalí díky svým zaměstnancům, kteří je o podezření informují. V 5 % jde o nahlášení zločinu zvenčí. Výsledky však ukazují, že k nahlášení nebývá použita tzv. whistleblowing linka. Pokud jde o detekci podvodného jednání, ani analýza dat se nezdá být efektivní.   

České podniky zatím využívají moderní technologie k odhalování podvodů pouze ve 30 % případů, 14 % z nich pak teprve plánuje jejich zavedení. „Hlavní výzvou v detekci podvodů je jeho dynamický vývoj. Podvodníci se přizpůsobují a stále zkoušejí překonávat nastavené kontroly. Klíčový je proto adaptivní analytický přístup pro detekci podvodů. Budoucností této oblasti je určitě využití metod umělé inteligence, jako je strojové učení nebo zpracování přirozeného jazyka,“ říká Pavel Jankech, vedoucí týmu forenzních technologií PwC ČR. 

Pavel Jankech a Kateřina Halásek Dosedělová
Pavel Jankech a Kateřina Halásek Dosedělová

Finanční ztráty i pošramocená pověst

Téměř polovina společností ztratila v důsledku podvodného jednání více jak 50 tisíc dolarů. Podvod je však mnohem nákladnější než přímé finanční ztráty firmy. Zhruba čtvrtina společností utratila za samotné vyšetřování částku minimálně dvojnásobnou, než je výše ztracených aktiv. Mimo finančních nákladů za prošetření podezření z podvodu je pak závažným důsledkem také poškození pověsti dané společnosti a narušení pracovní morálky zaměstnanců.

Kyberkriminalita v ČR rádoby klesla

Oproti roku 2016 počítačová kriminalita v tuzemsku klesla o 11 %, ve světě je však na svém vrcholu. Na vině tohoto rozporu je nejspíš nedostatek nástrojů českých firem tyto hrozby odhalit. Nejběžnějším útokem je phishing, kterým je napadeno až 41 % podniků, následuje vyděřačský malware napadající 37 % firem. „V současnosti jsou časté například falešné e-maily od ředitelů společností s příkazem převést určitý finanční obnos na zadaný účet, což se stalo i jedné české firmě na Moravě,“ uvádí příklad Michal Čábela, vedoucí týmu kybernetické bezpečnosti PwC ČR. A dále dodává, že největším nebezpečím pro firmu jsou sami zaměstnanci.

O průzkumu

Devátého ročníku Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality, který byl realizován ve 123 zemích a shromáždil výsledky od více než 7 000 organizací, se během 21. 6.-28. 9. 2017 zúčastnilo také 73 společností působících na českém trhu. Celosvětově jde o největší studii tohoto druhu, která vychází jednou za dva roky.

Více o průzkumu a jeho výsledcích na pwc.cz/crimesurvey.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete v sekci Press

 

13/03/2018

Marketing z pohledu DPH #6 – kompenzace slevy třetí stranou

Pokud jste v situaci, že svému zákazníkovi poskytujete slevu, ale na slevu vám “přispěje“ jiná společnost (třeba výrobce zboží), čtěte pozorně dál. Například stavební firma se v rámci své snahy prodat co nejvíce bytů domluví s výrobcem kuchyní, že každému, kdo si koupí byt, poskytne výrobce kuchyní slevu. Tuto slevu následně stavební firma výrobci kuchyní plně nebo částečně kompenzuje. Výrobce kuchyní fakturuje zákazníkovi částku poníženou o domluvenou slevu, přičemž ale už v okamžiku prodeje výrobce ví, že mu stavební firma slevu bude kompenzovat.

Výrobce kuchyní tedy dostal za kuchyň zaplaceno od dvou subjektů – od konečného zákazníka (cenu kuchyně po slevě) a od stavební firmy (částku odpovídající slevě). Pro výrobce kuchyní je základem DPH prodané kuchyně součet těchto dvou částek, a nikoliv pouze úplata obdržená od zákazníka.

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.

06/03/2018

ALM Intelligence rates PwC a global leader in HR Operations Consulting

PwC has again been recognised by ALM Intelligence as a global leader for HR Operations Consulting in its latest report, released in January 2018. Liz DeVito, associate director at ALM, and author of the report, highlighted how: “PwC continues to lead in this market, building on the strengths of its People & Organisation practice (P&O), with innovations in intelligent automation for HR process transformation, to accelerate digital HR/workforce transformation.” 
 
The report highlights PwC’s Perform approach, which drives new behaviours to achieve a step change in operational effectiveness and efficiency. It also identifies PwC’s innovations in intelligent automation in process transformation and focus on user experience.
 
Chris Murray, a partner in PwC’s P&O practice, and the firm’s global leader for HR transformation and technology consulting, commented: “Digital innovation has arrived and it’s disrupting the way organisations work. It’s challenging the traditional HR delivery and experience, and transforming the way employees learn, think and solve problems. Organisations are recognising that traditional approaches are segregated and siloed and a fresh approach is needed. ALM ranking us as leader in this arena shows our commitment to helping clients accelerate their digital transformation by bringing together the lenses of business, experience and technology so organisations can create more meaningful solutions to accelerate change.
 
ALM-Intelligence-PwC-HR-Operations-vanguard-2018-Blind (2)
 
The report also found that:
 • As a leader, PwC is at the top of the market in terms of their capabilities to create client impact through their depth of expertise and ability to deploy it across a range of engagement models.
 • PwC works with clients on the end-to-end transformation journey to create a more productive, agile HR organization through technology. The approach is evidence-based with a focus on measuring the HR function’s effectiveness through financial and performance measures, thus positioning HR as a bottom-line contributor to the company’s business strategy.
 • PwC’s P&O practice combines deep industry, function, and business knowledge with technical skills to deliver HR operations consulting services. The practice is able to draw on the firm’s digital and RPA consulting capabilities, which are integrated throughout the business and coordinated through the Digital Services umbrella organization.
 • A dedicated People Analytics practice helps clients build an HR analytics capability and offers managed services in advanced analytics and comprehensive workforce surveying. The practice is home to PwC Saratoga, a 40-year-old HR benchmarking institute with a database that links HR metrics to operational business results for over 2,600 organisations worldwide.
 • PwC provides a full-service HR transformation capability that supports clients from the planning and design phases through implementation and deployment. Services include consulting on HR function strategy, HR function assessment, HR operating model and organisation design, process reengineering and change management.
 • To accelerate the implementation and adoption of consulting solutions, PwC leverages Perform, a people-focused methodology for driving new behaviors in transformation engagements. Perform provides a 12-14 week structured process for training and coaching the people whose work is impacted by the HR transformation. It helps clients build a management system for the transformation that not only changes mindsets and behaviors, but also realises sustainable material benefits, such as worksite consolidation, capacity uplift, overtime reduction, and more. Because of this ability to drive HR transformation outcomes, Perform can be used as a rapid diagnostic for assessing HR operations bottlenecks and challenges.
 • The firm’s annual CEO Survey research provides direct access to CEO mindsets around talent and HR, which PwC is able to translate into useful delivery methodologies, such as Perform.
Notes
 1. See PwC Czech Republic People & Organisations department and find out what solutions can boost your business.
 2. For more information about how PwC helps its clients with HR operations consulting visit www.pwc.com/people
 3. To find out more about how PwC has been evaluated by leading business, technology and industry analysts visit pwc.com/analystview

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com

01/03/2018

Trh práce brzy ovládnou manažeři štěstí, dron operátoři i specialisté na cloud a big data. Naopak manuální a rutinní profese ve velké míře nahradí roboti

Nedostatek lidí na trhu práce způsobí zavádění inovativních přístupů napříč obory. Vyšší investice firem půjdou především do robotizace a umělé inteligence. Do 5 let tak můžeme očekávat velké změny v rámci profesí. Roboti nahradí třeba skladníky nebo řidiče, vzniknou ale pozice nové. Firmy dále počítají s vyššími náklady na mzdy, ve větší míře se pak budou zajímat i o požadavky svých pracovníků. Vyplývá to z Českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 141 šéfy významných firem působících na českém trhu provedla poradenská společnost PwC ČR.

Nedostatek lidí stále největším strašákem v byznysu

Dostupnost kvalifikovaných pracovníků je noční můrou pro 89 % firem v tuzemsku. Jak získat nové a udržet si stávající zaměstnance ředitelům nedá spát ani v dalším roce. Důvodem je především pokles absolventů VŠ a nárůst pracovníků 55+. „K řešení tohoto problému bude třeba zaujmout inovativní přístup s využitím robotiky, ve kterém HR strategie bude vhodně kombinovat nejen prvky moderního náboru, ale i age managementu, cíleného odměňování a optimálního mixu benefitů zaměřených na potřeby jednotlivých skupin pracovníků,“ říká Andrea Linhartová Palánová z oddělení Lidé a organizace PwC ČR.

Zvýšit počet zaměstnanců plánuje v následujícím roce celkem 68 % dotazovaných ředitelů. V dlouhodobém horizontu si pak 37 % z nich myslí, že roboti nahradí přes 10 % lidí v jejich firmě, 48 % předpovídá, že půjde o méně jak 10 % pracovní síly, a pouze 15 % manažerů považuje lidský faktor za zcela nenahraditelný.

Nové profese i zaměstnanecké výhody

Některé profese však v blízké budoucnosti zcela zaniknou a budou nahrazeny roboty, např. skladník, prodavač, pokladní či řidič. Se změnami, které s sebou nese Průmysl 4.0, a s novými nároky na dovednosti jednotlivých uchazečů budou potřeba lidé na pozice, jako je operátor dronů, happiness manažer, specialisté na big data, cloudové služby a virální marketing.

Firmy do budoucna počítají také s vyššími náklady na mzdy. Trendem na trhu je tlak na snižování variabilní složky mzdy v poměru k té fixní (pod 30 %). Narůstat bude také podíl nefinančních benefitů, jako jsou flexibilní pracovní doba či úvazky z domova. Hlavní roli v rozhodování uchazečů o práci pak bude hrát její náplň, příjemné pracovní prostředí a tým, týden dovolené navíc nebo volitelné benefity.  „Nově se zavádí např. wellness bonus a zdravotní bonusy, bonus za dokončení projektu a za doporučení. Narůstají i sociální benefity jako je zajištění na stáří nebo péče o dítě,“ doplňuje Andrea Linhartová Palánová.

 

O průzkumu

Devátého ročníku Českého průzkumu názorů generálních ředitelů se během posledního čtvrtletí 2017 zúčastnilo 141 vedoucích představitelů nejvýznamnějších společností působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů navazuje na PwC Celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů. Výsledky jeho již 21. ročníku byly stejně jako v předchozích letech zveřejněny na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Více o průzkumu a jeho výsledcích na www.pwc.cz/ceo.

O PwC

V PwC usilují o obnovení důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC  je síť firem s více než 236 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.