Pokud jste v situaci, že svému zákazníkovi poskytujete slevu, ale na slevu vám “přispěje“ jiná společnost (třeba výrobce zboží), čtěte pozorně dál. Například stavební firma se v rámci své snahy prodat co nejvíce bytů domluví s výrobcem kuchyní, že každému, kdo si koupí byt, poskytne výrobce kuchyní slevu. Tuto slevu následně stavební firma výrobci kuchyní plně nebo částečně kompenzuje. Výrobce kuchyní fakturuje zákazníkovi částku poníženou o domluvenou slevu, přičemž ale už v okamžiku prodeje výrobce ví, že mu stavební firma slevu bude kompenzovat.

Výrobce kuchyní tedy dostal za kuchyň zaplaceno od dvou subjektů – od konečného zákazníka (cenu kuchyně po slevě) a od stavební firmy (částku odpovídající slevě). Pro výrobce kuchyní je základem DPH prodané kuchyně součet těchto dvou částek, a nikoliv pouze úplata obdržená od zákazníka.

Martin Diviš
Tax and Legal Services
E: [email protected]

Zajímají vás dopady DPH u různých forem marketingu? Podívejte se i na další díly našeho seriálu.