Oproti původním očekáváním bude koncept zdaňování superhrubé mzdy pokračovat i v roce 2019. K nahrazení tohoto způsobu výpočtu daně ze závislé činnosti a souvisejícího solidárního zvýšení daně (7%) tak zřejmě dojde až od roku 2020. V závislosti na vývoji politických dohod od roku 2020 očekáváme znovuzavedení progresivního zdanění, avšak při zachování 15% sazby daně pro zdanění dividend a úroků.

Tomáš Hunal
Tax and Legal Services