Nové pokyny OECD k nehmotnému majetku a metodě rozdělení zisku

MAD | PwC Česká republika

Dne 21. 6. 2018 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) vydala dva pokyny z oblasti převodních cen. Jedná se o pokyn pro daňové správy o tom, jak postupovat v případě těžko ocenitelných nehmotných aktiv (angl. Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-value Intangibles). Účelem tohoto pokynu je sjednotit vnímání a přístupy daňových správ v této oblasti. Druhý pokyn se zabývá aplikací transakční metody rozdělení zisku (angl. Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method) a uvádí příklady, kdy může být aplikace této metody vhodná.

Natalia Pryhoda
Daňové a právní služby

Další informace najdete na stránkách OECD zde