Vláda odsouhlasila zjednodušení evidence tržeb

MAD | Martin Diviš

Součástí vládou schváleného návrhu je především zjednodušení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele z řad fyzických osob, které budou moci využít nového zvláštního režimu. Ten spočívá ve vystavování účtenek ze speciálního bloku obdrženého od finančního úřadu a ve čtvrtletním vykazování formuláře s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek na finanční správu. Toto zjednodušení by si mohli vybrat podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají maximálně 2 zaměstnance a výše hotovostních příjmů evidovaných tržeb nepřekračuje 200 000 Kč za 12 předcházejích měsíců.

Novela dále upřesňuje, že předmětem evidence jsou tržby uskutečněné pouze na území České republiky, nebo zavádí zjednodušení pro mobilní operátory v případě hrazení služeb předplacenou kartou. Návrh novely zákona rovněž počítá s náběhem již jen jediné fáze, kdy doposud neevidující odvětví začnou evidovat najednou. Návrh novely bude nyní projednán v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, samotná novela by mohla reálně začít platit během příštího léta.

Martin Diviš
Tax and Legal Services