Počátkem roku 2019 nabývá účinnost nový mezinárodní standard na vykazování nájemních smluv IFRS 16 Leasing. Největší změny nastanou ve vykazování nájemců.

Ti budou muset nejprve posoudit, zda smlouva naplňuje znaky leasingu podle standardu. V případě smlouvy zahrnující nájem a další služby, které nejsou nájmem, bude potřebné od sebe jednotlivé složky oddělit podle přesných pravidel zavedených standardem.
Pro nájemce standard zrušil rozlišení na finanční a operativní leasing. Náklady na operativní leasing dosud vykazoval průběžně v provozních nákladech a závazek z leasingu byl povinen pouze zveřejnit, ale neúčtoval o něm. Od příštího roku bude nájemce pro smlouvu obsahující leasing vykazovat závazek z leasingu, který bude úročit, a aktivum z práva k užívání, které bude odpisovat.


Vliv na finanční výkazy

Dopad na finanční výkazy nájemců bude největší u původně operativních leasingů. Jejich rozvahy se navýší na jedné straně o aktivum a na straně druhé o závazek. Ukazatel EBITDA se zvýší o dříve vykazované leasingové náklady (nájemné). Místo nich bude nájemce vykazovat úroky a odpisy pod úrovní EBITDA.


Posouzení smluv a výběr jejich evidence

Nájemce musí vyhodnotit všechny svoje nájemní smlouvy a rozhodnout, zda obsahují leasing. Pro smlouvy, které mají charakter leasingu, je nutné ocenit závazek z leasingu a aktivum z práva k užívání k datu první aplikace standardu. K tomu nájemce potřebuje určit dobu trvání leasingu a diskontní sazbu. Délka trvání leasingu závisí na míře jistoty uplatnění opcí na ukončení smlouvy, opcí na prodloužení smlouvy a na tom, která strana nájemního vztahu má právo smlouvu vypovědět. Pro samotnou změnu k 1.1. 2019 standard poskytuje detailní pravidla a umožňuje použití některých zjednodušení. Účetní jednotky by měly včas věnovat pozornost výběru pro ně vhodné varianty přechodu.

Nájemce s vysokým počtem nájemních smluv musí rozhodnout o způsobu jejich evidence a ten následně zavést. Na výběr má od prosté excelové tabulky až po sofistikované softwarové nástroje, které zvládnou mimo jiné strojové čtení a zaznamenávání údajů ze smluv. Nový způsob vykazování nájmů je totiž náročnější na potřebné informace a na údržbu jejich aktuálnosti.


Pozor na měnové riziko

V případě nájemného v cizí měně se bude závazek z leasingu navíc přeceňovat do výsledovky o kurzový rozdíl. Proto je nutné zvážit možnost zajištění měnového rizika, jehož prostřednictvím lze snižit vliv kurzových rozdílů na finanční výkazy.  

Kvalitně, v klidu a bez rizik

S přípravou na výše popsanou změnu vám rádi pomůžeme. Postaráme se o maximální preciznost všech kroků a eliminaci potenciálních rizik. Napište nám, spojíme se s vámi a připravíme pro vás návrh spolupráce na míru dle vaší situace a potřeb.

Martin Přibyl, Olga Řehořková
Účetní poradenství PwC