Finanční správa vydala pokyn D-32

PwC Česká republika

Finanční správa vydala pokyn D-32, který se oproti nahrazenému pokynu D-333 vztahuje mimo jiné i k závaznému posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny. Žádost je podávána vždy daňovým nerezidentem, kterému v ČR vznikla či vznikne stálá provozovna, a musí obsahovat náležitosti vyplývající ze ZDP. Pokyn je použitelný pro zdaňovací období následující po 1. 1. 2018.***

Natalia Pryhoda
Daňové a právní služby