„Vláda České republiky se připravuje na tvrdý odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody. Proto ve zrychleném přípravném řízení včera projednala tzv. lex brexit.“
 
Dle zatím platného scénáře přestanou být Britové o páteční půlnoci 29. března 2019 občany Evropské unie. V případě, že by zmíněný lex brexit Česká republika nepřijala, mohli by se britští občané žijící anebo pracující v České republice bez platného povolení k pobytu dostat tímto dnem do nelegálního postavení. Zákon jim po přechodné období s konečným datem 31. prosince 2020 garantuje stávající práva mj. spojená s pobytem, přístupem na trh práce, veřejným zdravotním pojištěním, existujícím penzijním připojištěním a stavebním spořením či řeší otázky statusu vysokých škol, studentů a akademických pracovníků nebo přímých daní a uznávání kvalifikací. 

Tento zákon vychází z principu reciprocity, kdy britská vláda oznámila předpis garantující po stejné přechodné období občanům Evropské unie stávající práva. V případě, že dojde k dohodě mezi EU a Velkou Británii o podmínkách odchodu, tento zákon nenabyde platnosti.

Získejte více informací o tom, kde, o jaký pobyt lze žádat v ČR a jak ho legalizovat. Brexit se ale nedotkne pouze obyvatel. Otřese také světem byznysu. Nenechte se zaskočit a připravte svou společnost na brexit