Previous month:
leden 2019
Next month:
březen 2019

Anti-Tax Avoidance Directive Webcast Series - Episode Two: Netherlands and Italy

Thursday, 28 February 2019, 15:00 – 16:00 CET Dear Madam, Dear Sir, We are pleased to inform you of the next episode of our Anti-Tax Avoidance Directive Webcast Series, Episode 2: Netherlands and Italy. The EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD I & II “ATAD”) is designed to tackle tax avoidance... Read more →


PwC Forensic Insight February 2019

Read the Czech version here. PwC Forensic Insight February/2019 Prepare. Respond. Emerge Stronger Increasing requirements for an effective Compliance system Currently, the biggest problem for companies is not the loss of funds due to fraudulent behaviour or the payment of fines, but rather the long and demanding investigations conducted by... Read more →


PwC Forensic Insight únor 2019

Důsledkem podvodného jednání není pro společnosti jen ztráta finančních prostředků nebo zaplacení pokuty, ale v poslední době především dlouhá a náročná šetření orgánů činných v trestních řízeních nebo regulatorních orgánů, která poškozují reputaci firmy.Compliance tak začíná být důležitější než kdy dříve. Zvláště poté, co v srpnu 2018 vydaná metodika Nejvyššího státního zastupitelství podrobně popisuje možnosti vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti v případě, že společnost prokáže existenci skutečně fungujícího Compliance systému. Read more →


Obecné pokyny EBA k specifikaci položek spojených s obzvlášť vysokým rizikem (expozice s rizikovou váhou 150 %)

Dne 17. 1. 2019 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dokument Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk under Article 128 (3) of Regulation (EU) No 575/2013 – EBA/GL/2019/01. Uvedené Obecné pokyny obsahují kromě upřesnění a rozšíření definice expozice s vysokým rizikem ztráty v... Read more →


Když neviditelný robot šetří čas manažerům aneb Automatizace v praxi

Nechodí, nejezdí, nevaří kafe, dokonce není vidět. Přesto tenhle robot umí usnadnit práci stovkám lidí. Pomáhá automatizovat procesy, které nikoho nebaví. Kdo by se nechtěl zbavit otrockého, zdlouhavého a nikdy nekončícího vyplňování tabulek a formulářů. Softwaroví roboti tohle zvládají bez remcání. Expense Bot, který vznikl v poradenské společnosti PwC, je... Read more →


Zpřísnění podmínek pro uplatnění 5% sazby daně z příjmu u investičních fondů

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2019 zavádí dodatečné podmínky, které musí investiční fondy přijaté k obchodování na regulovaném trhu splnit, aby i nadále mohly uplatňovat sníženou sazbu daně ve výši 5 %. Při jejich nesplnění budou nově podléhat standardní sazbě daně z příjmu ve výši... Read more →