Dne 17. 1. 2019 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dokument Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk under Article 128 (3) of Regulation (EU) No 575/2013 – EBA/GL/2019/01.

Uvedené Obecné pokyny obsahují kromě upřesnění a rozšíření definice expozice s vysokým rizikem ztráty v důsledku selhání dlužníka dle článku 128 (3) rovněž definice rizikového (venture capital) a soukromého (private equity) kapitálu dle článku 128 (2).

Obecné pokyny, které se aplikují od 1. 7. 2019, tak můžou ovlivnit kalkulaci rizikově vážených aktiv.

I když ČNB ještě neoznámila, že má v úmyslu postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny, lze předpokládat, že tak učiní. Dle §10 (3) Vyhlášky 163/2014 Sb. tak  regulovaným institucím vznikne povinnost při své činnosti  dodržovat a zapracovat do vnitřních předpisů uvedené EBA/GL/2019/01.

Naši experti Milan Hrádocký a Silvia Majlingová Vám můžou poskytnout pomoc s analýzou dopadů Obecných pokynů EBA a podporu s jejich implementací. Stačí nám dát vědět v kontaktním formuláři.

Případně se našim odborníkům neváhejte ozvat na [email protected] či [email protected]