Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2019 zavádí dodatečné podmínky, které musí  investiční fondy přijaté k obchodování na regulovaném trhu splnit, aby i nadále mohly uplatňovat sníženou sazbu daně ve výši 5 %. Při jejich nesplnění budou nově podléhat standardní sazbě daně z příjmu ve výši 19 %.

Konečné znění novely vzešlo z pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Původní vládní návrh pracoval s přísnější úpravou, a to s úplným zamezením možnosti čerpání výhody 5% sazby daně pro fondy přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

Dodatečnými podmínkami v novele jsou:

  • poplatník daně z příjmů právnických osob (s výjimkou vymezených entit) nebude mít podíl na základním kapitálu daného investičního fondu 10 % nebo více, a to ani společně se spojenými právnickými osobami a
  • fond nebude provozovat živnostenské podnikání.

Hlavním důvodem pro změnu v zákoně byla dle důvodové zprávy snaha omezit účelově zakládané investiční fondy, které splňují podmínku přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu pouze formálně z důvodu získání daňové výhody.

Důsledkem nové úpravy je, že investiční fondy registrované na burze nebudou moci na vnitrostátní úrovni kombinovat daňovou výhodu snížené sazby daně s osvobozením dividend/prodeje podílů plynoucích mezi dceřinými a mateřskými společnostmi.

Novela se dotýká investičních fondů obchodovaných na burze investujících zejména do nemovitostí, komodit a dalších speciálních investic, které nesplňují podmínky pro 5% sazbu daně z titulu složení jejich majetku.***

Více z novinek v oblasti daní a práva najdete zde, nebo se rovnou poraďte s našimi odborníky.

Lucia Čechová, senior manager v oddělení Daňového poradenství PwC.