Právní kancelář, která působí nejen v Česku, ale také na mezinárodním kolbišti. Osmnáctičlenný tým partnera Radka Buršíka v advokátní kanceláři PwC Legal se může opřít o více než 3 600 kolegů po celém světě. Společně mění klasické vnímání právních služeb – těsně jej propojují s byznysem i moderními technologiemi.

Jakým právním oblastem se věnuje PwC Legal?

Neprofilujeme se jako kancelář zaměřená pouze na konkrétní právní odvětví. Právní službu poskytneme ročně 150 až 200 nadnárodních i tuzemských klientů, což přináší poměrně široké spektrum řešených právních otázek. Každý člen našeho týmu tak musí mít všeobecný přehled a výbornou znalost „základního“ platného práva, přičemž se dále specializuje na konkrétní oblast, jako je např. bankovní financování, M&A, insolvence, sporná agenda, veřejné zakázky či IT právo. Pokud si vypůjčím slova JUDr. Baxy, advokát v naší kanceláři musí v právu vědět o všem něco a o něčem všechno. Bursik_20190304_14 (1)

Co je z vašeho pohledu na PwC Legal unikátní?

To, že působíme jak na českém hřišti, tak ve velké míře i na tom světovém. Jsme součástí jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří, která působí ve více než 100 zemích a má více než 3 600 právníků. To znamená, že u nás lidé mají možnost být v dennodenní interakci s kolegy ze zahraničí; i ten nejjuniornější člen týmu je zapojen do mezinárodních projektů a podílí se na největších světových transakcích. Ve sporech, které řeší PwC Legal, jde o jednotky milionů až po stovky milionů korun. V Česku pracujeme zejména pro firmy z bankovního sektoru, automobilového průmyslu, energetiky nebo online podnikání. Na danou problematiku se nedíváme jen z čistě právního pohledu, ale díky unikátnímu propojení s poradenskými a technologickými službami dodáváme komplexní a funkční byznysové řešení. V neposlední řadě se také snažíme o efektivní propojení moderních technologií a práva, konkrétně lze zmínit např. automatizaci právních dokumentů, blockchainové projekty či tvorbu systémů na efektivní prověřování rizikových obchodních partnerů.

Co čeká nováčka v PwC Legal?
Ať už budete student, nebo začínající koncipient, u nás se stanete plnohodnotným členem týmu. Snažíme se, aby každý nováček byl od počátku zapojen do kvalifikované právní práce a měl ve své agendě minimum administrativní a pochůzkové činnosti. Okamžitě má možnost pracovat se zkušenými advokáty, brzy se dostane k zajímavé práci a velice rychle sbírá konkrétní zkušenosti s poskytováním právních služeb. Spolupráci s talenty jsme vždy otevření.

Jaké mám další kariérní možnosti v PwC Legal?
Kariéra v advokacii je relativně jednoduchá v tom, že pokud se jí chci věnovat, začnu jako koncipient a po složení advokátních zkoušek se stanu advokátem. V PwC Legal preferujeme, aby u nás koncipienti po advokátních zkouškách zůstali a rostli v rámci své specializace. Další profesní růst je pak spjat s prohlubováním a rozšiřováním znalostí a získáváním zkušeností. Ve zkratce: V PwC Legal neděláme právo, ale byznys. Ten je založen na fungující mezinárodní spolupráci i té napříč oblastmi služeb, které PwC klientům poskytuje a, jak již bylo řečeno, také na využívání moderních technologií na poli práva.

Co vás na práci v PwC Legal baví?

V PwC Legal jsem proto, že věřím v sílu a smysluplnost značky PwC. Mám možnost pracovat s kolegy a kolegyněmi, kteří představují špičku na trhu, a to nejenom v oblasti práva, ale i auditu, daní, poradenství a dalších odvětví, kterými se PwC zabývá. Důležitý je také lidský aspekt. Lidé kolem mě a jejich znalosti, dovednosti, osobnostní kvality a stopa, kterou zanechali na trhu, jsou pro mě velmi silnou vnitřní motivací pracovat tu dál.

Chcete se i vy přidat do Radkova týmu? Advokátní kancelář PwC Legal právě rozšiřuje tým a nabírá na pozice Koncipient a Paralegal. Přihlaste se a začněte svou právní kariéru rovnou v mezinárodní společnosti.