„Klienti už nyní očekávají, že dostanou komplexní multioborové řešení, to je současný trend. Kdo se ho nebude držet, ztratí krok s velkými hráči na trhu,” říká v rozhovoru pro LN Radek Buršík, advokát a partner PricewaterhouseCoopers Legal.

V PwC Legal došlo před několika měsíci k odchodu několika zaměstnanců, včetně doposavad nejvýraznější tváře kanceláře Bořivoje Líbala, jehož jste na pozici managing partnera vystřídal. V kuloárech se hovořilo o tom, že se změní i strategie kanceláře. Je to pravda?

SSU7a9839_15PAJ15BursikV advokacii se pohybuji již řadu let a personální změny nejsou na advokátním trhu ničím výjimečným. Z našeho pohledu se nejednalo o žádné zemětřesení ani revoluci, nýbrž o personální rozhodnutí spojené se změnou ve strategickém směřování kanceláře, které na chod kanceláře nemělo žádný vliv a klienti to nijak nepocítili. Nejenže jim poskytujeme standardní právní servis, na který byli doposud zvyklí, ale snažíme se naše služby dále zkvalitňovat a ještě více těžit ze synergických efektů s dalšími poradenskými službami. V rámci dalšího směřování kanceláře chceme určitě více využívat i náš globální potenciál. Znamená to, že více prohloubíme spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi v rámci sítě PwC Legal na společných klientech a projektech. Firma globálně velmi investuje do rozvoje své právní praxe, což dokládá, že se za poslední tři roky celosvětově zdvojnásobil počet advokátů, kteří působí ve více než 100 zemích. Firma globálně velmi investuje do rozvoje své právní praxe, což dokládá, že se nám za poslední dva roky celosvětově zdvojnásobil počet advokátů. Zázemí silné poradenské skupiny nám umožňuje přinášet našim klientům globální know-how. Řada našich klientů nemá lokální byznys, ale mezinárodní, a my jim chceme pomáhat v jeho rozvoji a v jejich mezinárodním růstu.

Takže není cílem stěžejně působit jako in-house právníci pro klienty PwC, jak se povídá?
Nic takového dělat nebudeme a upřímně tomuto tvrzení ani obsahově nerozumím. Věřím, že pověst značky PwC na trhu byla vždy svázána s vysokými profesními, kvalitativními i etickými standardy, které tvoří i základ právních služeb poskytovaných PwC Legal. Snažíme se, aby ti klienti, kteří dostávají kvalitní daňové, ekonomické či technologické poradenství, dostali i kvalitní právní službu. Logicky tedy primárně cílíme na klienty, kteří už služeb PwC využívají nebo mají s jejími službami pozitivní zkušenost. Z toho možná vyplynulo zkratkovité a nerelevantní označení, že budeme dělat in-house právní služby.

Kolik lidí má tedy nyní váš tým právníků?
Máme aktuálně 18 členný tým právníků. Od počátku roku jsme posílili o tři nové kolegy a s dalšími jednáme. Jsem rád, že pracovní trh vnímá aktuální podobu PwC Legal jako velmi atraktivního zaměstnavatele, což potvrzuje, že cesta, kterou jsme nastoupili, je správná. Advokacie u velké čtyřky má totiž z mého pohledu velkou budoucnost, naši budoucí spolupracovníci jako největší benefit zmiňují právě práci v mezinárodním týmu a rozmanitost poradenských služeb, které firma nabízí. V tradičních advokátních kancelářích je věc často řešena izolovaně pouze z právního pohledu. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale u nás skutečně neděláme jen právo, ale byznys. Snažíme se poskytovat nejen kvalitní právní, ale komplexní multioborové řešení, aby se klient nemusel potýkat se separátními stanovisky od daňového poradce, advokáta a návrhem na technologickou implementaci, které jsou navzájem neprovázané nebo se dokonce vylučují. A co se týče přístupu k zaměstnancům, snažíme se mít rozumný work-life balance. Generace nastupujících právníků má totiž úplně jiné očekávání jak a hlavně kolik času chtějí v práci trávit. S tím se ale do budoucna budou muset vypořádat všichni zaměstnavatelé.

Jsou nějaké nové oblasti právních služeb, které se u vás rozvíjejí? Třeba korporátní investigace, kterým se hodně věnují vaši konkurenti z Deloitte?
Korporátním investigacím se zatím u nás primárně věnují kolegové z poradenské části, z forenzního týmu. Na těchto projektech s nimi nicméně spolupracujeme a určitě to vnímáme jako oblast, kde chceme spolupráci prohloubit a vstoupit tak na trh s komplexnějším produktem. Další oblastí je regulatorika, kdy s nárůstem lokální i evropské legislativy a regulatorních opatření logicky i přibývá práce pro právníky. V neposlední řadě i veřejnoprávní litigace, kdy obecně přibývá sporů mezi firmami i firem se státními a veřejnými institucemi. Neprofilujeme se nicméně jako kancelář zaměřená pouze na několik konkrétní právních odvětví. Právní službu poskytneme ročně desítkám nadnárodních i tuzemských klientů, což přináší poměrně široké spektrum řešených právních otázek.

Myslíte, že právní kanceláře Velké čtyřky mají potenciál vytlačit z trhu právních služeb menší kanceláře?
Nečekám ve velmi krátké době nějaké revoluční změny. Český trh je diverzifikovaný a lokální kanceláře tady mají silnou pozici. Z dlouhodobého pohledu ale věříme, že nemalé části klientů bude vyhovovat, jakým způsobem poskytuje právní služby naše kancelář. Když jsem na podzim hovořil s kolegy, kteří analyzují založení plnohodnotné PwC Legal na americkém trhu, kde dosud působíme jako reprezentační kancelář, ukázali mi novinové titulky od komentátorů amerického právního trhu, kteří skutečnost, že Velká čtyřka zvažuje vstup na trh právních služeb v USA, vnímali jako událost desetiletí. Myslím, že skutečnost, že nás trh a konkurence takto vnímá, potvrzuje, že největší změnu to bude znamenat právě pro tradiční kanceláře. Na druhou stranu tyto tradiční kanceláře se pouští na podobnou cestu tím, že svoje služby doplňují o daňové a technologické poradenství. Klienti prostě už nyní očekávají, že dostanou komplexní multioborové řešení, to je současný trend. Kdo se ho nebude držet, ztratí krok s velkými hráči na trhu.

Když jste mluvil o USA, vnímáte tyto signály i v rámci Evropy?
Určitě. Jak jsem již zmínil, právní služby jsou aktuálně nejrychleji se rozvíjející praxí v rámci skupiny PwC, přičemž v první desítce největších kanceláří je více než polovina evropských. Za českou kancelář jsou primárním potvrzením toho, že jdeme správným směrem, naši spokojení klienti, jejichž počet se neustále rozrůstá.

Připravuje se nějak PwC Legal na příchod recese? Máte nějaké globální pokyny, jaká přijímat opatření?
Žádné centrální pokyny nemáme. Já nejsem ekonomický analytik, takže spíše vycházím z jejich analýz a doporučení. Skutečnost, že žádná konjunktura netrvá věčně, je nepochybná a připravujeme se tedy na to, že dojde ke zpomalení růstu trhu. Nikdo ale neví, kdy to bude ani v jakém rozsahu, všichni samozřejmě doufáme ve stagnaci, a nikoli v recesi. Dlouhodobě chceme kancelář stavět jako ekonomicky udržitelnou tak, abychom mohli pružně zareagovat v právních odvětvích, která v době ekonomické recese na úkor jiných posilují, což je typicky sporová či insolvenční agenda.

Bursik_20190304_14 (3)

Nesporně i vy vnímáte tlak na honoráře, o kterém hovoří řada advokátních kanceláří. Připravujete se v této souvislosti nějak na robotizaci právních služeb?
V porovnání s dalšími specializacemi PwC je advokátní část stále ta nejtradičnější a nejméně zasažená technologickými změnami. Myslím si, že to tak bude do značné míry i do budoucna. Automatizace či technologická podpora nám ulehčí rutinní činnosti a určitě části trhu přinese zlevnění právních služeb. Půjde však zejména o jednoduché smlouvy či vzorové dokumenty. Jsem přesvědčen, že velkou roli bude ještě dlouhou dobu hrát úsudek a zkušenosti advokáta. V rámci naší kanceláře nám technologie například usnadňují vyhledávání v rozsáhlých dokumentech při přípravě právních prověrek. Třeba kolegové ve Švýcarsku vytvořili nástroj nazvaný Regulatory Radar, který automatizovaným způsobem finančním institucím poskytuje prostřednictvím webového rozhraní přehled o relevantní legislativě v různých jurisdikcích, včetně na míru šitých doporučení. Není to tedy revoluce, spíš evoluce, která nám i klientům do budoucna bude šetřit čas.

Takže vnímáte tlak na honoráře?
Klient chce vždy vědět, za co platí. Vnímáme, že se mění pohled na náklady na právní služby. Nejde vždy o diskusi o slevě z ceny, ale spíš o obsahu právní služby. Jde o to, co bude součástí poskytnuté rady. Pokud klient dostane komplexní stanovisko, které nemusí konfrontovat s dalšími posudky od jiných odborných poradců, tak je ochoten za právní službu zaplatit hodnotu, jakou skutečně má. V době recese se pak tlak na úspory vždy projeví u služeb, takže i u nás. Výrazně se ochlazení ekonomiky projevuje i v přístupu k prevenci – když se lépe ekonomicky daří, tak klienti mají větší ambici řešit věci dopředu. Když se vytvoří tlak na náklady, tak preventivní práce značně ustupuje.

Velmi znatelně je to ale vidět třeba u veřejných zakázek na právní služby. Advokátní firmy za účelem výhry tendru ponižují náklady na minimum. Co si o tom myslíte? A účastníte se jich?
Velmi málo, a to právě z toho důvodu, že v Česku stále převažuje výběr přes nejnižší cenu. Ze svého působení v orgánech České advokátní komory – již druhé volební období jsem členem Kontrolní rady ČAK - vím, že cenotvorba některých advokátních kanceláří v případě veřejných zakázek je poměrně zásadní téma pro širokou advokátní veřejnost a názory na ceny v řádech stovek korun za hodinu právní služby jsou mezi kolegyněmi a kolegy velmi rozdílné. Pro nás jsou každopádně veřejné zakázky velmi okrajová záležitost.

Takže jste se otevřeně bavili o tom, že některé advokátní kanceláře jednají v rámci veřejných zakázek nesoutěžně, když účelově ceny podhodnocují?
Nechci a s ohledem na uloženou mlčenlivost člena voleného orgánu ČAK ani nemohu být konkrétní. Obecně se jedná o poměrně složitou otázku. Ze stavovských předpisů vyplývá, že smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Při posuzování přiměřenosti pak nepochybně vstupuje do hry celá řada faktorů, často velmi subjektivního charakteru. Je například velmi obtížné posuzovat, jaký je ještě přiměřený zisk konkrétního advokáta a jaký již nikoliv, stejně tak je poměrně logická argumentace, že účast ve veřejné zakázce za relativně nízkou odměnu vede ke získání referencí potřebných pro poskytování jiných právní služeb, kde je vyšší komerční potenciál. Navíc jakýkoli direktivní neuvážený zásah ČAK by snadno mohl vést k ovlivnění cenotvorby a porušení pravidel hospodářské soutěže.


Radek Buršík (38) je vedoucím partnerem v PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář. Specializuje se na oblast daňového práva hmotného i procesního, správního práva a trestního práva daňového. Dále se věnuje právu obchodních společností, se zaměřením na odpovědnost managementu a corporate governance, sporné agendě a ochraně osobních údajů. Je také absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity, advokátem zapsaným u České advokátní komory a členem Kontrolní rady České advokátní komory. Působí rovněž jako vysokoškolský pedagog na VŠE. Hovoří česky, anglicky a německy.

Jak vypadá práce v českém PwC Legal a v čem jsou jejich služby unikátní? To popisuje sám řídící partner Radek Buršík v rozhovoru

Článek byl uveřejněn 17. 4. na Lidovky.cz v rubrice Právo a justice. Autorem rozhovoru je Kateřina Kolářová. Autorem první fotografie je fotograf Michal Šula.