Financování, řízení platebních styků, predikce cash flow nebo finančních rizik. Témata, která obsahují miliony korun, českým manažerům ale nejsou nijak blízká. Minimálně to vyplývá ze slov Radka Prokopa z divize Assurance, který vystoupil na 17. ročníku konference Treasury forum. Většina českých firem oblast treasury nadále podceňuje. Mnohé si ani neuvědomují, že treasury začíná volbou financování i bankovních produktů. Většina z nich je navíc přesvědčena, že vše dělá správně nebo vše odhadne. Teprve vyčíslení reálných úspor je přesvědčí o potřebě optimalizace.  

Photo-1530037768512-3c9a22715452

Hotovost českých firem často jen ledabyle leží na účtech bank

Dobré hospodářské výsledky posledních let české firmy k tématu treasury nenutily. Přestože vzrostla chuť investovat do inovací a rozvoje, většina firem nechává volnou hotovost ležet ladem na svých bankovních účtech. Problematika treasury bohužel pro velkou část českých manažerů končí v momentě, kdy se s bankou dohodnou na financování.

Zbytečné bývají i dvě ze tří transakcí

Objem a podmínky financování jsou tak zcela na prvním místě rozhodování. Na to ostatní se ale často zapomíná. "Firmy provádějí mnoho externích transakcí, za které platí zbytečně poplatky. Není výjimkou, že jsou i dvě ze tří transakcí zbytečné. Nenajdou si čas na optimalizaci pracovního kapitálu. Přitom se zde skrývají od jednotek po desítky milionů korun ročních úspor. Většinou zcela rezignovaly na predikci cash flow. Půjčují si zbytečně mnoho a vstupují do bankovních produktů obsahujících rizika, která nelze jednoduše zajistit,“ uvedl Radek Prokop s tím, že výsledkem je například nárůst úrokových nákladů v loňském roce.

Češi si nechtějí nechat poradit, své manažery staví do komplikované situace

České firmy si přitom nechtějí nechat radit. Ovládání oblasti treasury očekávají u svých finančních ředitelů, ti ale obvykle nemají dostatečnou zkušenost s bankovnictvím, ani potřebnou kapacitu. „Našim klientům proto nabízíme analytické nástroje pro potřeby kvantifikace tržních rizik i optimalizačních procesů. Dokážeme tak ještě před zahájením projektu říci, kolik společnost riskuje, nebo kolik může získat. Simulujeme varianty optimalizace s dopady do daní i hospodářského výsledku. Zajišťujeme komplexní dokumentaci,“ jmenuje Prokop a dodává: „V západní Evropě bylo provedeno přes 100 podobných projektů s využitím softwaru BankLab, Čechy na svůj velký pilotní projekt zatím čekají.“

Na hašení požáru v období recese či krize je již pozdě

Důvodem, kvůli kterému se o oblast treasury začínají zajímat i ti, kdo jí dříve pozornost nevěnovali, bývá recese ekonomiky. Radek Prokop sice zatím žádnou ekonomickou krizi neočekává, stagnaci apokles tržeb ale zaznamenává - firmy se potýkají s rostoucími mzdovými i úrokovými náklady. "Každá ušetřená koruna se počítá a v krizi to platí dvojnásob. Požáru je vždy třeba předcházet. V momentě, kdy vám hoří celá stodola – v období krize - je již na hašení požáru pozdě. Zapomeňte na to, že se v tomto nečase pustíte do optimalizačního projektu, nebo si dohodnete výhodnější podmínky u bank,“ dodává s úsměvem Radek Prokop z Advisory.

Jak se u firem pozná, že treasury funguje správně? Cílový stav je takový, že si firma půjčuje optimální množství zdrojů, v nejvhodnější měně, za na trhu pro ni nejvýhodnějších podmínek. Že volí ty bankovní produkty, které skutečně potřebuje, má správně zajištěna tržní rizika včetně dokumentace a provádí jen ty externí transakce, které provádět musí. A mnoho dalšího. Zda to tak má či ne, může posoudit jen nezávislá poradenská firma, nikoliv dodavatel konkrétní služby či produktu.