Česko zavádí kvóty pro ekonomickou migraci

People & Organisation | PwC Česká republika

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o pobytu cizinců dojde k formálnímu stanovení kvót pro ekonomickou migraci do ČR. Kvóty se budou vztahovat na cizince ze zemí mimo EU. Kvóty budou každý rok stanoveny nařízením vlády pro určitý typ pobytového oprávnění (tj. za účelem podnikání, investování nebo o zaměstnaneckou kartu) pro konkrétní zastupitelský úřad ČR. Jedná se o zastupitelské úřady ČR v zemích, kde poptávka žadatelů vysoce přesahuje kapacity daného úřadu (Srbsko, Indie, Ukrajina). Zastupitelské úřady neuvedené v nařízení mohou nabírat neomezený počet žádosti v rámci svých kapacit. 
Kvóty v zásadě formalizují dosavadní počty žádostí na nejvytíženějších zastupitelských úřadech. Dá se říct, že nedochází ani k zásadnímu zvýšení či snížení. K zásadnímu navýšení dochází pouze u počtu žádostí na zastupitelském úřadě ve Lvově pro středně a nízko kvalifikované zaměstnance (z původních 19 600 žádostí ročně na 40 000).

Česká republika preferuje migraci vysoce kvalifikovaných osob a pro tyto účely budou nastaveny kvóty s dostatečnou rezervou. Je diskutabilní, zda tento přístup řeší situaci na českém trhu práce, který trpí nedostatkem pracovních sil právě v odvětvích vyžadujících nižší kvalifikaci. ***

Jana Zelová, Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby