« květen 2019 | Main | červenec 2019 »

7 posts from červen 2019

28/06/2019

Česko zavádí kvóty pro ekonomickou migraci

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o pobytu cizinců dojde k formálnímu stanovení kvót pro ekonomickou migraci do ČR. Kvóty se budou vztahovat na cizince ze zemí mimo EU. Kvóty budou každý rok stanoveny nařízením vlády pro určitý typ pobytového oprávnění (tj. za účelem podnikání, investování nebo o zaměstnaneckou kartu) pro konkrétní zastupitelský úřad ČR. Jedná se o zastupitelské úřady ČR v zemích, kde poptávka žadatelů vysoce přesahuje kapacity daného úřadu (Srbsko, Indie, Ukrajina). Zastupitelské úřady neuvedené v nařízení mohou nabírat neomezený počet žádosti v rámci svých kapacit. 
Kvóty v zásadě formalizují dosavadní počty žádostí na nejvytíženějších zastupitelských úřadech. Dá se říct, že nedochází ani k zásadnímu zvýšení či snížení. K zásadnímu navýšení dochází pouze u počtu žádostí na zastupitelském úřadě ve Lvově pro středně a nízko kvalifikované zaměstnance (z původních 19 600 žádostí ročně na 40 000).

Česká republika preferuje migraci vysoce kvalifikovaných osob a pro tyto účely budou nastaveny kvóty s dostatečnou rezervou. Je diskutabilní, zda tento přístup řeší situaci na českém trhu práce, který trpí nedostatkem pracovních sil právě v odvětvích vyžadujících nižší kvalifikaci. ***

Jana Zelová, Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby

 

27/06/2019

Česko je o krok blíže zavedení plošného reverse charge

Evropská komise schválila českou žádost o použití všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), kterému by podléhala veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě nad 17,500 euro (cca 450,000 Kč). V těchto případech bude povinnost přiznat DPH automaticky přesunuta z dodavatele na odběratele. Dle dostupného návrhu bude možné tento režim využít v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2022 v návaznosti na tom, jak rychle se podaří tuto novinku zapracovat do českého zákona o DPH. Dle ministerstva financí se tak pravděpodobně stane od července 2020.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
Daňové a právní služby

21/06/2019

Manažeři mají oproti manuálním pracovníkům pětkrát nižší nemocnost

Díky datové analýze mohou firmy předpovídat nemocnost či fluktuaci zaměstnanců. Predikce v takovém případě odhalí nejen skutečnou nemocnost, ale také období, kdy se zaměstnanec tzv. „hodí marod“ v  době sportovních turnajů či jiných kulturních událostí.

Depositphotos_39714329_ds

Podle průzkumu Workforce of the Future poradenské společnosti PwC je na budoucí trendy na trhu práce připraveno pouze 10 % firem. Ty v HR využívají big data a pracují s prediktivní analýzou, která může dopředu předpovědět absenci zaměstnanců nebo pravděpodobnost odchodu klíčových zaměstnanců. Rozdíly v absenci a nemocnosti zaměstnanců nejvýrazněji ovlivňuje pozice, na níž lidé pracují. Manuální pracovníci mají oproti manažerům více než 4násobnou absenci, v některých odvětvích je tento rozdíl až šestinásobný. U nemocnosti je rozdíl mezi manažerem a manuálním pracovníkem napříč celým trhem dokonce pětinásobný a v některých odvětvích je evidována až devětkrát vyšší nemocnost.

Nejvyšší absence vykazuje sektor Automotive s průměrem 14,4 dne na zaměstnance za rok a nemocností 12,1 dne na zaměstnance na rok. Nemoci se naopak obloukem vyhýbají High-tech odvětví, kde mají pracovníci nemocnost pouze 4,7 dne na zaměstnance za rok. Analýza dat ukazuje, že počet dnů nemoci je také přímo úměrný velikosti společnosti. U společností nad 600 zaměstnanců jsou zaměstnanci v průměru o více než 3 dny za rok déle nemocní než v malých společnostech do 200 zaměstnanců.

Absence pracovníka neznamená jen „malou“ nepříjemnost, ale má pro firmy významný finanční dopad. „Dle naší globálně používané metodiky Saratoga a na základě zkušeností našich klientů jsou náklady spojené s absencí až dvojnásobkem mzdy absentujícího zaměstnance. Prediktivní datová analýza je pro firmy velkým přínosem, protože jim pomáhá připravit se na tyto situace a minimalizovat takto vzniklé náklady,“ říká  Martin Hůrka, z oddělení People & Organisation v českém PwC.

Sportovní události, počasí a doprava – to vše může ovlivnit pracovní docházku

Díky prediktivní analýze mohou firmy například lépe plánovat, pomůže jim k tomu odhad pravděpodobnosti  absence jejich zaměstnanců. Predikovat mohou až na úroveň jednotlivých zaměstnanců i na několik měsíců dopředu. „Významnost jednotlivých prediktorů se liší v závislosti na podmínkách, ve kterých společnost působí a jaké skupiny zaměstnanců zaměstnává. Kromě výše mezd a bonusů tak jsou velmi významnými prediktory věk zaměstnance, vzdělání, bydliště nebo jeho pracovní zařazení. Na to jsou následně navázány nejrůznější sezónní vlivy, které mohou mít na absenci dané skupiny zaměstnanců vliv. Jedním z nich pak mohou být i významné fotbalové či hokejové zápasy,“ uvádí Martin Hůrka, který dále doplňuje, že ve firmách zkoumají, jak silnými prediktory tyto ukazatele jsou, a do jaké míry mohou ovlivnit chod samotné firmy.

Skokové zvýšení nemocnosti zaměstnanců se dá očekávat v souvislosti s plánovaným zrušením karenční doby, tedy zrušení neproplácení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance. Pravděpodobně nejvyšší nárůst bude u nízkopříjmových skupin pracovníků.

Kvalitní data jako základ HR 

Zhruba jen 10 % společností dnes efektivně pracuje s daty a využívá nové technologie v HR práci. Analýza zaměstnaneckých dat podporuje rozhodování na strategické i operativní úrovni a její význam dávno přerostl oblast HR. Cílem je mít pro klíčové oblasti automatizovanou datovou analýzu, která je dostupná v reálném čase pro podporu manažerského rozhodování. „Část firem si stále ještě neuvědomuje, že rozhodování o důležitých věcech týkající se lidských zdrojů musí předcházet datová analýza. Ty, které s ní již pracují, pak mohou využívat její benefity, například předpovídat míru rizika odchodu klíčových zaměstnanců, včas zjednat nápravu a odchodu zamezit,“ vysvětluje Martin Hůrka, z oddělení People & Organisation v českém PwC.

O průzkumu

Průzkum PwC s názvem „Workforce of the Future report“ zjišťoval informace od 1 200 vrchních představitelů a HR lídrů ze 79 zemí světa. Zaměřil se na klíčové organizační vlastnosti, které firmy považují za důležité pro to, aby obstály na trhu práce v době změn, jako je digitalizace, automatizace a robotizace. Kompletní výsledky studie naleznete zde.

20/06/2019

České firmy procesy související s treasury podceňují. I dvě ze tří bankovních operací jsou zbytečné

Financování, řízení platebních styků, predikce cash flow nebo finančních rizik. Témata, která obsahují miliony korun, českým manažerům ale nejsou nijak blízká. Minimálně to vyplývá ze slov Radka Prokopa z divize Assurance, který vystoupil na 17. ročníku konference Treasury forum. Většina českých firem oblast treasury nadále podceňuje. Mnohé si ani neuvědomují, že treasury začíná volbou financování i bankovních produktů. Většina z nich je navíc přesvědčena, že vše dělá správně nebo vše odhadne. Teprve vyčíslení reálných úspor je přesvědčí o potřebě optimalizace.  

Photo-1530037768512-3c9a22715452

Hotovost českých firem často jen ledabyle leží na účtech bank

Dobré hospodářské výsledky posledních let české firmy k tématu treasury nenutily. Přestože vzrostla chuť investovat do inovací a rozvoje, většina firem nechává volnou hotovost ležet ladem na svých bankovních účtech. Problematika treasury bohužel pro velkou část českých manažerů končí v momentě, kdy se s bankou dohodnou na financování.

Zbytečné bývají i dvě ze tří transakcí

Objem a podmínky financování jsou tak zcela na prvním místě rozhodování. Na to ostatní se ale často zapomíná. "Firmy provádějí mnoho externích transakcí, za které platí zbytečně poplatky. Není výjimkou, že jsou i dvě ze tří transakcí zbytečné. Nenajdou si čas na optimalizaci pracovního kapitálu. Přitom se zde skrývají od jednotek po desítky milionů korun ročních úspor. Většinou zcela rezignovaly na predikci cash flow. Půjčují si zbytečně mnoho a vstupují do bankovních produktů obsahujících rizika, která nelze jednoduše zajistit,“ uvedl Radek Prokop s tím, že výsledkem je například nárůst úrokových nákladů v loňském roce.

Češi si nechtějí nechat poradit, své manažery staví do komplikované situace

České firmy si přitom nechtějí nechat radit. Ovládání oblasti treasury očekávají u svých finančních ředitelů, ti ale obvykle nemají dostatečnou zkušenost s bankovnictvím, ani potřebnou kapacitu. „Našim klientům proto nabízíme analytické nástroje pro potřeby kvantifikace tržních rizik i optimalizačních procesů. Dokážeme tak ještě před zahájením projektu říci, kolik společnost riskuje, nebo kolik může získat. Simulujeme varianty optimalizace s dopady do daní i hospodářského výsledku. Zajišťujeme komplexní dokumentaci,“ jmenuje Prokop a dodává: „V západní Evropě bylo provedeno přes 100 podobných projektů s využitím softwaru BankLab, Čechy na svůj velký pilotní projekt zatím čekají.“

Na hašení požáru v období recese či krize je již pozdě

Důvodem, kvůli kterému se o oblast treasury začínají zajímat i ti, kdo jí dříve pozornost nevěnovali, bývá recese ekonomiky. Radek Prokop sice zatím žádnou ekonomickou krizi neočekává, stagnaci apokles tržeb ale zaznamenává - firmy se potýkají s rostoucími mzdovými i úrokovými náklady. "Každá ušetřená koruna se počítá a v krizi to platí dvojnásob. Požáru je vždy třeba předcházet. V momentě, kdy vám hoří celá stodola – v období krize - je již na hašení požáru pozdě. Zapomeňte na to, že se v tomto nečase pustíte do optimalizačního projektu, nebo si dohodnete výhodnější podmínky u bank,“ dodává s úsměvem Radek Prokop z Advisory.

Jak se u firem pozná, že treasury funguje správně? Cílový stav je takový, že si firma půjčuje optimální množství zdrojů, v nejvhodnější měně, za na trhu pro ni nejvýhodnějších podmínek. Že volí ty bankovní produkty, které skutečně potřebuje, má správně zajištěna tržní rizika včetně dokumentace a provádí jen ty externí transakce, které provádět musí. A mnoho dalšího. Zda to tak má či ne, může posoudit jen nezávislá poradenská firma, nikoliv dodavatel konkrétní služby či produktu.

14/06/2019

E15: Praha je už podle studie PwC pro investory lákavější než Curych nebo Milán

České hlavní město se z pohledu velkých realitních investorů dostalo na úroveň vyspělých západoevropských metropolí. Řadí se mezi dvacítku nejatraktivnějších měst Evropy. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy PwC mezi téměř tisícovkou respondentů z 22 států EU.
Architecture-buildings-capital-589989

Podle PwC se investoři na realitním trhu zaměřují zejména na hledání bezpečných investic, které budou generovat stabilní příjem. Vzhledem k vysokým cenám nemovitostí jsou však výnosy v Praze i dalších atraktivních evropských lokalitách relativně nízké. Česká metropole je přesto z investičního hlediska 17. nejlákavějším městem na kontinentu. Předstihla tak i Curych, Stockholm nebo Milán. V regionu střední a východní Evropy je Praha tím vůbec nejlépe hodnoceným městem. Nejvyšší výnosy z pronájmu maloobchodních prostor v ní dosahují 3,5 procenta, zatímco výnosy za kancelářské prostory se ustálily na pěti procentech a méně.

Investoři začínají přemýšlet o Praze nepříliš odlišně od západoevropských trhů,“ říká Richard Jones, poradce pro trh z nemovitostmi PwC. „Ceny nemovitostí sice dosahují téměř svého maxima, ale zároveň je tu mnoho atraktivních příležitostí pro akvizice,“ dodává Jones. Vítězem šetření se stal Lisabon, který si meziročně polepšil o deset míst. Důvodem je údajně kombinace kvality života v portugalské metropoli a její dobré vedení. Vzhledem k cenovým bublinám na řadě realitních trhu se tak pozornost investorů přesouvá na menší, d
ynamická města.

Investoři současně hledají nové způsoby zhodnocení kapitálu. Část z nich se přesunuje do alternativních či specializovaných segmentů, například do poskytování ubytování pro studenti. Jiní se naopak zaměřili na reality s vysokou přidanou hodnotou. Více než polovina respondentů průzkumu ale vnímá s obavami situaci na evropském trhu s bydlením, které se pro stále více občanů stává příliš drahým. Ve střednědobém horizontu půjde podle zpovídaných o téma, které bude určovat politickou agendu v celé Evropě.

Celou studii můžete najít zde.

07/06/2019

Jste regulováni ČNB a jste připraveni?

Od roku 2020 začne platit jednotný elektronický formát (ESEF), který klade dodatečné povinnosti na emitenty cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových listů).

 • emitenti budou muset sestavovat celé výroční zprávy ve formátu XHTML, a navíc
 • v případě IFRS konsolidovaných finančních výkazů bude nutné tyto výkazy označkovat pomocí XBRL taxonomie.

Tyto povinnosti se vztahují na účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2020 nebo později. Dále od 1. ledna 2022 budou emitenti povinni značkovat i přílohy k účetním závěrkám.

Z našich praktických zkušeností ze zemí, kde bylo XBRL zavedeno před několika lety, mj. Velká Británie a Dánsko, se pro společnosti jedná o časově i administrativně náročné cvičení. Společnosti byly nuceny implementovat vhodné technické řešení, které jim zajistilo hladký průběh výkaznictví.

Některé legislativní požadavky nebyly doposud vyřešeny. Schválení finálního rámce se očekává v příštích měsících.

Vývoj v této oblasti monitorujeme.

ESEF x1

 

04/06/2019

Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 2. část

Velká novela daňových předpisů nabyla dne 1. dubna 2019 své účinnosti. Kromě změn v oblasti DPH, spotřebních daní, daňového řádu a dalších předpisů byl novelizován i zákon o daních z příjmů. Následující text upozorňuje na ty nejdůležitější novinky.

Nová oznamovací povinnost pro úhrady příjmů vyplácených daňovým nerezidentům

 • Novela přináší novou povinnost informovat správce daně o platbách se zdrojem na území ČR vyplácených ve prospěch daňových nerezidentů nad 100 tis. Kč měsíčně, ze kterých se standardně vybírá srážková daň, avšak jsou (i) osvobozené od srážkové daně, dle českého zákona, anebo (ii) nezdaňované v ČR na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
 • U vybraných druhů plateb, které podléhají tuzemské srážkové dani, např. odměny členů statutárních orgánů a jednatelů, se oznamovací povinnost uplatňuje bez limitu 100 tis. Kč.
 • Plátce daně je povinen podat správci daně oznámení na základě tiskopisu zveřejněného MF  ve lhůtě, ve které by se dle standardních pravidel odváděla srážková daň.
 • Nejčastější typy hlášených plateb:

– Odměny člena orgánů právnické osoby,

– Dividendy,

– Úroky,

– Licenční poplatky.

 • Tato oznamovací povinnost je účinná od 1. dubna 2019.
 • V případě nedodržení nových informačních povinností může být plátci daně uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Další informace najdete v příspěvku, publikovaném 24. května 2019.

Odčitatelná položka na Výzkum a Vývoj

 • Došlo ke zmírnění formálních požadavků na uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
 • Nově postačí i po zahájení projektu výzkumu a vývoje oznámit záměr odečíst odpočet správci daně včetně detailního názvu projektu.
 • Ode dne podání oznámení je pak možné příslušné náklady zahrnovat do odpočtu.
 • Projektovou dokumentaci postačí připravit a schválit následně: ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Download Novinky v daních z příjmů

Download Income Taxes News