6a01b7c82cd82f970b0240a48c41a1200d

Jste regulováni ČNB a jste připraveni?

Business | PwC Česká republika

Od roku 2020 začne platit jednotný elektronický formát (ESEF), který klade dodatečné povinnosti na emitenty cenných papírů (akcií, dluhopisů, podílových listů).

  • emitenti budou muset sestavovat celé výroční zprávy ve formátu XHTML, a navíc
  • v případě IFRS konsolidovaných finančních výkazů bude nutné tyto výkazy označkovat pomocí XBRL taxonomie.

Tyto povinnosti se vztahují na účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2020 nebo později. Dále od 1. ledna 2022 budou emitenti povinni značkovat i přílohy k účetním závěrkám.

Z našich praktických zkušeností ze zemí, kde bylo XBRL zavedeno před několika lety, mj. Velká Británie a Dánsko, se pro společnosti jedná o časově i administrativně náročné cvičení. Společnosti byly nuceny implementovat vhodné technické řešení, které jim zajistilo hladký průběh výkaznictví.

Některé legislativní požadavky nebyly doposud vyřešeny. Schválení finálního rámce se očekává v příštích měsících.

Vývoj v této oblasti monitorujeme.

ESEF x1