Novela cizineckého zákona účinná 31. července 2019

Daně | PwC Česká republika

Dne 31. července nabyde účinnosti dlouho připravovaná novela cizineckého zákona (zákon č. 326/1999 Sb.). Tento zákon upravuje zejména dlouhodobý či trvalý pobyt cizinců na území České republiky.
Novela zavádí změny v oblasti ekonomické migrace. Nejvýraznější v tomto směru je např. stanovení kvót na množství žádostí podaných na určitých ambasádách ČR v zahraničí, nemožnost změnit zaměstnavatele prvních šest měsíců po získání zaměstnanecké karty či nový specifický typ víza, mimořádné pracovní vízum, dle nařízení vlády jako reakce na nedostatek pracovních sil. Novela také sjednocuje a zjednodušuje podmínky pro účast zaměstnavatelů a cizinců ve vládních projektech, které cizincům usnadňují získání povolení k pobytu za účelem zaměstnání. 
Novela dále některé vybrané úřední postupy zjednodušuje - např. cizinci budou moci začít pracovat bezprostředně po svém vstupu na území ČR. Přínosnou novinkou je možnost absolventů akreditovaných oborů na českých vysokých školách zažádat po skončení studia o povolení k pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti s platností maximálně devět měsíců.
Novela také zavádí zvýšení či dokonce nové poplatky za úkony související s pobytem či žádostí podaných na Ministerstvu vnitra na území či na ambasádě ČR v zahraničí. 
Na závěr je nutné zmínit také transpozici Směrnice EU č. 2016/801 upravující pobyty za účelem studia či výměnných programů, která přijetí této novely iniciovala. ***

Pro další informace sledujte tento blog anebo kontaktujte imigrační oddělení Global Visa Solutions: [email protected].