České společnosti mající polské DIČ pro účely obchodování v Polsku by se měly mít na pozoru, neboť náš severní soused s největší pravděpodobností již od 1. září 2019 zavede tzv. "split payment" režim na vybrané dodávky zboží a služeb s místem plnění v Polsku. Jedná se o specifický mechanismus úhrady faktur, kdy platba za dodávku je automaticky rozdělena na částku hodnoty plnění zaplacenou dodavateli na jeho bankovní účet a na částku DPH zaplacenou na speciální bankovní účet dodavatele kontrolovaný finanční správou. Prostředky na tomto účtu budou moci být použity pouze na úhradu daňových závazků dodavatele. Tento režim by se měl vztahovat na transakce v hodnotě nad 15,000 zlotých (cca 90,000 korun) a zahraniční společnosti budou mít rovněž povinnost založit si bankovní účet v Polsku. Jedná se o dočasný režim, který je Polsko oprávněno použít do února 2022, pokud nezíská povolení k prodloužení. Podle sdělení našich kolegů by měl být návrh zákona přijat a nic by tak nemělo bránit v zavedení tohoto režimu, který je jedním z prostředků boje proti DPH podvodům. Pokud byste měli zájem o více informací, tak se na nás neváhejte obrátit. ***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
PwC | Daňové a právní služby