« srpen 2019 | Main | říjen 2019 »

8 posts from září 2019

25/09/2019

Rozšíření EET a položek v 10procentní sazbě DPH

Již nyní je jasné, že elektronická evidence tržeb se příští rok rozšíří i na ty obory, které dosud nemusely své tržby elektronicky evidovat. Obory jako advokáti, lékaři, účetní, taxislužba, stavebnictví či vybraní řemeslníci začnou evidovat své tržby buď od 1. dubna, nebo 1. května 2020 v návaznosti na tom, kdy patřičná novela zákona bude publikována ve Sbírce zákonů. Pokud se tak stane ještě tento měsíc, evidence tržeb se rozšíří již od dubna 2020. Při splnění podmínek umožní novela drobným podnikatelům, nebo poskytovatelům zdravotních služeb evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Současně s těmito novinkami začne platit i novela zákona o DPH, která snižuje sazbu DPH u dodávek vybraných zboží a služeb. Do 10procentní sazby DPH se přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové či domácí pečovatelské služby, kadeřnické služby, točené pivo, nebo prodej audioknih a elektronických knih.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
PwC | Daňové a právní služby

Rychlé opravy systému DPH – zjednodušení pro zboží v konsignačním skladu

První rychlou opravou je sjednocení pravidel konsignačních skladů na území EU. Jedná se o případy, kdy dodavatel přepraví své zboží do skladu v jiném členském státě, aby v tomto státě zboží dodal předem známému odběrateli. Při přepravě zboží nedochází k převodu vlastnického práva. To dodavatel převede až ve chvíli, kdy zboží ze skladu odebere kupující. V současnosti je tento postup upraven na úrovni jednotlivých členských států, které uplatňují různá pravidla, či takové zjednodušení vůbec neumožňují.

Od roku 2020 nebude při splnění podmínek přesun zboží do skladu relevantní pro účely DPH a teprve při odebrání zboží zákazníkem dojde z pohledu DPH k přeshraničnímu dodání zboží. Podmínkami pro toto zjednodušení jsou:

 • Dodavatel nemá sídlo ani provozovnu ve státě ukončení přepravy,
 • Dodavatel zná DIČ zákazníka ve státě ukončení přepravy,
 • Dodavatel i zákazník uvedou přesun zboží ve speciální evidenci pro účely DPH,
 • Dodavatel uvede DIČ zákazníka v souhrnném hlášení a
 • K dodání zboží ve státě ukončení přepravy musí dojít v období 12 měsíců od přepravy zboží.

Oproti současné české úpravě, kdy je předmětem vykazování faktický přesun zboží, bude nově předmětem vykazování až samotné dodání zboží ve skladě, ke kterému musí dojít ve stanovené době od přepravy zboží. Současně budou na plátce kladeny vyšší nároky v souvislosti s vedením detailní evidence zboží v konsignačním skladu.***

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby

23/09/2019

Novinky v DPH od roku 2020. Pozvánka na seminář

Zveme Vás na tradiční DPH seminář týkající se novinek v oblasti DPH, které se v současné době projednávají jak v rámci Evropské unie, tak na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Řada témat se týká již právní úpravy pro rok 2020. Na ostatní změny je dobré se předem připravit, a proto přinášíme seminář, který Vás s těmito novinkami seznámí.

Témata semináře:

 • Quick fixes – nová pravidla týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a obchodování se zbožím v rámci Evropské unie
 • Plošné zavedení režimu přenesení daňové povinnosti
 • Stravenky, finanční leasing a nájem nemovitých věcí
 • Novela daňového řádu – nesporná část nároku na odpočet, prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu, zrušení liberační lhůty
 • Nejaktuálnější koordinační výbory Komory daňových poradců a informace Generálního finančního ředitelství
 • Nové rozsudky Nejvyššího správního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie
 • Digitální daň
 • Novinky v DPH v sousedních zemích
 • Brexit

Během semináře bude věnován dostatek času také diskuzi praktických problémů uplatnění DPH ve Vaší společnosti.

V případě většího počtu zájemců ze stejné společnosti jsme připraveni nabídnout individuální termín semináře a přizpůsobit cenu, místo konání a obsah individuálním požadavkům. V takovém případě jsme schopni uspořádat seminář i v anglickém jazyce. Cena individuálního semináře se bude pohybovat v rozmezí 35 000 až 50 000 Kč bez DPH, v závislosti na délce semináře a diskutovaných tématech. Počet účastníků tohoto semináře není omezen.

Termíny:

Praha, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - 11.12.2019, 9.1. a 12.2.2020, registrace od 8:30, [email protected]

Brno, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 - 15. 1. 2020, registrace od 8:30, [email protected]

Ostrava, Kancelář PwC, Zámecká 20 - 16. 1. 2020, registrace od 8:30, [email protected]

Cena: 2 900 Kč bez DPH

V případě registrace 4 a více míst pro jednu společnost nabízíme slevu 10 % z celkové částky úhrady za semináře.

Pozvánky na jednotlivé termíny budou následovat.

Download Novinky_v_oblasti_dph2020

17/09/2019

Komentář Petra Špiříka, E15: Budoucnost Česka? Stát není připraven ani na současnost

Mezi jedny ze strategických výzev pro Česko patří umění čelit kybernetickým hrozbám.  Redukovat otázku obrany vůči kyberútokům jen na objem vynaložených peněz je ale pastí, která nikam nevede. Česko má totiž jiné a zásadnější problémy, které musí vyřešit dřív.

GettyImages-672157097

Primárním problémem je absence vize, kterým směrem se má technologická transformace státní správy včetně kybernetické bezpečnosti ubírat. Přesněji řečeno jde o absenci vize, která se nemění po každých, často předčasných, volbách.

Hned v těsném závěsu je pak nedostatek vůle k uvedení takové vize v život. Protože dokonalý plán, bezchybná analýza a stohy papírů popsaných doporučeními jsou k ničemu, pokud nikdy nedojde k realizaci.

Horší než taková paralýza je pak snad už jen situace, kdy jednotlivé části státní správy pojmou své zabezpečení každá po svém – a přidávají tak nové problémy do rovnice namísto jejího zjednodušení a řešení. I to je domácí realita.

... 

Zbytek článku si můžete přečíst pod odkazem na webu E15.cz.

5 otázek a odpovědí k tématu PSD2

V posledních týdnech a měsících přišlo většině klientů českých bank upozornění na změnu obchodních podmínek. Tento update z velké části souvisel s tím, že od soboty 14. září vstoupí v platnost poslední část evropské směrnice PSD2. Informační smršť  vyvrcholila tento víkend, kdy se obchodníci i novináři obávali možných problémů s platbami kartou a zdržení, které mohou nové podmínky plateb přinést. Co ale PSD2 skutečně přináší a jaké změny nás ještě čekají?

GettyImages-697573632

1) CO A PROČ SE MĚNÍ?

Nejhmatatelnější změnou pro klienty a spotřebitele budou platby kartou na internetu, respektive jejich ověřování. Tedy fáze, která nastává poté, co uživatel do formuláře zadá údaje o své kartě. Dosud svou totožnost uživatelé ověřovali přepsáním kódu z SMS zprávy, to už ale nyní nebude možné.

PSD2 regulace a její část popisující silnou autentizaci zákazníka (Strong Customer Authentication – SCA) totiž klade požadavek na použití dvou ze tří autentizačních faktorů:

 • Něco, co uživatel ví (heslo, PIN)
 • Něco, co uživatel vlastní (mobilní telefon)
 • Něco, co uživatel je (biometrický údaj)

Potíž oproti stávající praxi je v tom, že SMS se počítá do stejné kategorie jako samotný telefon. Tedy: něco, co uživatel vlastní. Je proto potřeba přidat k ověření ještě jeden faktor,“ vysvětluje technologický konzultant z PwC Česká republika Martin Huňka.

 

2) JAK TO BUDE FUNGOVAT?

Pravděpodobně nejčastější variantou, kterou banky svým klientům nabídnou, bude ověřování totožnosti pomocí biometrického údaje v aplikaci. Tedy v praxi tak, že místo potvrzovací SMS se v chytrém telefonu uživatele otevře notifikace, která vyzve zákazníka k otisku prstu nebo skenu obličeje. Tím se platba kartou potvrdí, podobně jako už dnes klienti bank potvrzují platby převodem.

Složitější to bude mít ta část klientů, která nepoužívá chytrý telefon. „V tomto případě to asi bude méně uživatelsky přívětivé a klienti bank si pravděpodobně budou muset zapamatovat speciální heslo či PIN, kterým budou vždy transakci ověřovat. Dojde tak k ověření dvěma faktory: něčím, co uživatel ví, a něčím, co uživatel vlastní,“ vysvětluje Huňka z PwC Česká republika.

 

3) JAK JE TO BEZPEČNÉ?

Hlavní motivací aktuální části evropské směrnice je zvýšení bezpečnosti. „Rostoucí počet podvodů i s léta osvědčenými metodami, k nimž patří např. SMS, jen poukázal na dynamický vývoj na straně podvodníků a na skutečnost, že co bylo dříve považováno za etalon funkčního a bezpečného řešení, dnes už nemusí dostačovat,“ zasazuje vznik směrnice do kontextu expert PwC na kyber-bezpečnost Jiří Urbanec.

Podle něj je proto požadavek na dvoufaktorové zabezpečení správnou cestou. A to kvůli tomu, že v podstatě každý z faktorů má sám o sobě svá rizika. „Je známo, že heslo nebo PIN není zcela faktorem, který uživatelé spolehlivě udrží pod svou výhradní kontrolou, a sdělují je ostatním. U předmětů, které uživatel vlastní, může být situace lepší, ale i karty, případně telefony se půjčují. Biometrika se zdá být nejvíce pokročilým faktorem, nicméně jsou známy případy, kdy uživatelé mají v sadě svých otisků prstů nasnímány otisky partnera, případně že technika rozlišení obličeje přijme prostou fotografii,“ vysvětluje Urbanec.

A jaká kombinace dvou faktorů je podle něj nejbezpečnější? „Osobně nejvíc věřím v kombinaci faktorů ‚něco, co uživatel je‘ a ‚něco, co uživatel ví‘, neboť prokázání určité znalosti ukazuje na záměr platbu nebo přihlášení provést. Chápu však, že toto je právě kombinace, která je obtížně přijatelná z pohledu uživatelské přívětivosti a v praxi se nejspíše prosadí kombinace faktorů, které budou reagovat na výši transakce a s ní související rizika,“ říká Urbanec z PwC.

 

4) JAK JSOU POSKYTOVATELÉ PŘIPRAVENI?

Ne všechny členské země jsou na požadavky nové směrnice připravené. Národní autority dvanácti zemí dosud vyhlásily určité toleranční období, které budou mít banky navíc na to, aby se zpřísnění přizpůsobily. Mezi těmito trhy jsou i ty největší, jako Německo, Francie, Itálie a Spojené království.

Česko mezi nimi není. Někteří zdejší poskytovatelé platebních služeb už změny ve svých aplikacích aktivovali, vypadá to tedy, že na nástup nové směrnice jsou tuzemské instituce připravené. „U českých poskytovatelů platebních služeb vidím odpovědný a soustředěný výkon pro naplnění termínu a zbývá si jen přát, aby poskytovatelé využili příležitosti a přivedli význam autentizace více do povědomí zákazníků,“ dodává expert PwC na kyber-bezpečnost Jiří Urbanec.

 

5) CO UŽ PSD2 PŘINESLA?

Část PSD2, která nabyla účinnosti 14. září, rozhodně není jedinou součástí této evropské směrnice. Právní předpis schválila Rada EU už v roce 2015. Od ledna 2018 potom začínala platit jeho část, která slibovala „bankovní revoluci“.

„Zjednodušeně jde o to, že banky musely zpřístupnit své programovací rozhraní (API) i licencovaným třetím stranám. Typicky jiným bankám či jakýmkoli aplikacím, které pracují s platbami. Těm to umožní, samozřejmě až po zisku licence a po souhlasu konkrétního uživatele, nahlížet do internetového bankovnictví klientů cizích bank a v druhém kroku provádět v něm i platby,“ vysvětluje technologický konzultant PwC Martin Huňka.

K tomu ovšem nedošlo hned. Banky sice začaly postupně ve svých aplikacích pro internetové bankovnictví sdružovat i účty konkurence a klientům využívajícím služby více bank tak zpřehlednili informace o jejich penězích, trvalo ale jedenáct měsíců, než licenci k tomu, aby mohla API bank částečně využívat, dostala první nebankovní společnost (Spendee). Pár měsíců po ní následovala podobná multibankingová aplikace BudgetBakers.

Teprve před pár dny se potom platforma Zonky stala první nebankovní institucí, která získala plnou PSD2 licenci. To znamená, že kromě nahlížení do informací o zůstatcích klienta na účtu může aplikace také nepřímo udělit platební příkaz.

Největší dopad ale může mít PSD2 pro uživatele v momentě, kdy licenci pro nepřímé platební příkazy získají například e-shopy. „Zohledníme-li současný nástup okamžitých bankovních plateb, mohl by potom třeba e-shop umožnit ve své aplikaci klientovi jednoduše a okamžitě převést peníze a rovnou expedovat zboží. Tato varianta by se tak stala plnohodnotnou alternativou k placení kartou on-line. Právě takováto demokratizace plateb byla i jedním z motivů Evropské unie ke vzniku iniciativy PSD2,“ vysvětluje Huňka.

 

O PwC

PwC je mezinárodní sítí firem s více než 236 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited,z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete

na www.pwc.cz/czpress .

16/09/2019

Digital services tax in the Czech Republic

On 5 September 2019 the Czech Ministry of Finance presented the draft proposal of selected digital services tax law to the Czech government. The planned effective date is proposed to be in the middle of 2020.

Based on the Explanatory memorandum to the draft of the law, the Czech digital services tax is planned to be implemented as temporary solution and should be effective until a solution on the global level is agreed and implemented, at the level of so called Inclusive OECD framework.

The Czech Ministry of Finance explains that the new taxation aims at large global companies (and their groups) amongst others (i) providing global digital services and (ii) having also significant digital presence in the Czech Republic.

The digital services tax would be imposed on companies which meet the following criteria:

 • Test of the global importance: Total revenue of a company or a company’s group exceeding EUR 750m; and
 • Test of the significant digital presence in the Czech Republic: The revenue generated a company or a company’s group from the selected digital services in the territory of Czech Republic exceeds CZK 50m (approx. EUR 2m).
 • De minimis rule: An annual turnover generated by a company or a company’s group from targeted advertisement campaigns and sales of user data exceeds CZK 5m (approx. EUR 200k) and more than 200k users of the multi-sided digital interfaces in the territory of the Czech Republic in the respective period.

The following digital services will be subject to the digital services tax:

 • Targeted advertisement campaigns;
 • Use of multi-sided digital interfaces;
 • Sale of user data.

The selected digital services would be subject to tax if a Czech user (determined based on the IP address) will participate in a transaction.

The tax rate is determined at a rate of 7%; tax base equals to part of the turnover from defined digital services attributable to the Czech Republic. The taxable period would be the calendar year.

The taxpayer meeting all the above-mentioned criteria is obliged to register to the digital services tax in the Czech Republic, pay monthly tax advances and file the tax return in the Czech Republic. In case the taxpayer will not comply with any of the obligations tax authority may decide that the taxpayer will be considered as unreliable.***

Lucia Čechová, Matěj Čaňo
PwC, Tax and Legal Services

Digitální daň

Dne 5. září 2019 byl Ministerstvem financí ČR vládě předložen návrh pro zdanění příjmů z vybraných digitálních služeb poskytovaných na území České republiky. Návrh zákona počítá s platností od poloviny roku 2020.

Ministerstvo financí ČR vysvětluje, že důvodem pro zavedení digitální daně je zdanit velké globální společnosti (a jejich skupiny), které poskytují digitální služby na území České republiky. Dále zástupci MF ČR dodávají, že navrhovaná digitální daň je pouze dočasným řešením, a to do okamžiku, kdy dojde ke shodě na úrovni EU nebo OECD a implementaci jednotné digitální daně. 

Daň z digitálních služeb se bude vztahovat na společnosti, které splňují následující kritéria:

1) celkové příjmy společnosti nebo skupiny společností přesahují 750 milionů EUR(cca 20 mld. Kč); a

2) výnosy realizované společností nebo skupinou společností z vybraných digitálních služeb na území České republiky přesahují 50 mil. Kč (cca 2 mil. EUR).

Zdanění budou podléhat ale pouze společnosti s výnosy z cílených reklamních kampaní a prodeje uživatelských dat přesahujících 5 mil. Kč. V případě využívání digitálního rozhraní je minimální limit nastaven na 200 tis. uživatelů.

Zdanitelnými digitálními službami, které budou nově podléhat digitální dani jsou:

 • umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní;
 • využití mnohostranného digitálního rozhraní – digitálním rozhraním jsou: internetová stránka, aplikace nebo mobilní aplikace; a
 • prodej dat o uživatelích.

Uvedené služby budou zdanitelné na území ČR v případě, že se transakcí bude účastnit český uživatel zjištěný převážně dle IP adresy.

Sazba daně je stanovena na úrovni 7%. Zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok.

Pokud společnost splní všechna výše uvedená kritéria je povinna registrovat se k dani z digitálních služeb a následně hradit měsíční zálohy na daň a podávat přiznání.

V případě, že plátce daně poruší závažným způsobem povinnosti vztahující se ke správě digitální daně, může být správcem daně označen za nespolehlivého plátce daně.

Rádi Vám pomůžeme připravit se na zavedení digitální daně. ***

Lucia Čechová, Matěj Čaňo
PwC | Daňové a právní služby

09/09/2019

Rychlé opravy systému DPH – tzv. „quick fixes“

Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o DPH, kterou zavádí rychlé opravy systému DPH – tzv. quick fixes. Jedná se o povinnou implementaci evropského práva, poslanci by se tomuto tématu měli věnovat v prvním čtení od úterý 10. září 2019. Účinnost změn nastane k 1. lednu 2020.

Na základě těchto změn by od ledna 2020 měla v celé Evropské unii fungovat jednotná pravidla pro tyto čtyři oblasti:
 • Konsignační sklady,
 • Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu,
 • Přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů a 
 • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
V našem krátkém seriálu v následujících dnech jednotlivé oblasti více představíme. Do detailu se budou této tematice věnovat naši odborníci na pracovní snídani dne 26. září 2019, na kterou vás srdečně zveme. Více informací naleznete v sekci Události nebo na webu PwC.***
 
Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby