Novinky v DPH od roku 2020. Pozvánka na seminář

Daně | PwC Česká republika

Zveme Vás na tradiční DPH seminář týkající se novinek v oblasti DPH, které se v současné době projednávají jak v rámci Evropské unie, tak na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Řada témat se týká již právní úpravy pro rok 2020. Na ostatní změny je dobré se předem připravit, a proto přinášíme seminář, který Vás s těmito novinkami seznámí.

Témata semináře:

  • Quick fixes – nová pravidla týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a obchodování se zbožím v rámci Evropské unie
  • Plošné zavedení režimu přenesení daňové povinnosti
  • Stravenky, finanční leasing a nájem nemovitých věcí
  • Novela daňového řádu – nesporná část nároku na odpočet, prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu, zrušení liberační lhůty
  • Nejaktuálnější koordinační výbory Komory daňových poradců a informace Generálního finančního ředitelství
  • Nové rozsudky Nejvyššího správního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie
  • Digitální daň
  • Novinky v DPH v sousedních zemích
  • Brexit

Během semináře bude věnován dostatek času také diskuzi praktických problémů uplatnění DPH ve Vaší společnosti.

V případě většího počtu zájemců ze stejné společnosti jsme připraveni nabídnout individuální termín semináře a přizpůsobit cenu, místo konání a obsah individuálním požadavkům. V takovém případě jsme schopni uspořádat seminář i v anglickém jazyce. Cena individuálního semináře se bude pohybovat v rozmezí 35 000 až 50 000 Kč bez DPH, v závislosti na délce semináře a diskutovaných tématech. Počet účastníků tohoto semináře není omezen.

Termíny:

Praha, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - 11.12.2019, 9.1. a 12.2.2020, registrace od 8:30, [email protected]

Brno, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 - 15. 1. 2020, registrace od 8:30, [email protected]

Ostrava, Kancelář PwC, Zámecká 20 - 16. 1. 2020, registrace od 8:30, [email protected]

Cena: 2 900 Kč bez DPH

V případě registrace 4 a více míst pro jednu společnost nabízíme slevu 10 % z celkové částky úhrady za semináře.

Pozvánky na jednotlivé termíny budou následovat.

Download Novinky_v_oblasti_dph2020