6a01b7c82cd82f970b0240a48c2e38200c

Dopady „no-deal“ na smlouvy, které se řídí britským právem nebojsou uzavřeny s britskou společností

Právo | PwC Česká republika

IStock-1142764839 (1)Případné vystoupení Velké Británie z EU bude mít významné právní důsledky nejen pro britské, ale i pro české firmy, které v Británii obchodují nebo jen spolupracují s britskými subjekty. Pro případ, že by Británie 31. října opravdu opustila Evropskou unii, je nejvyšší čas zvážit právní i organizační důsledky.

Ať už by se mělo jednat o tvrdou nebo mírnou variantu Brexitu, bude nezbytné posoudit a případně revidovat některá smluvní ujednání, a to zejména, pokud se obchodní smlouvy řídí britským právem, jsou uzavřeny se subjektem ze Spojeného království, nebo se ve Spojeném království například nachází  místo jejich plnění. V takových případech bude zásadní zaměřit se na ujednání týkající se odstoupení od smlouvy, podstatné změny okolností a smluvních pokuty. Vždy je také potřeba vzít v úvahu partikulární právní režim smlouvy včetně doložek INCOTERMS. 

„Nejde přitom jen o obchodní nebo pracovní právo. S očekávaným chaosem na hranicích, je třeba brát v úvahu i případné smluvní pokuty, které mohou být uplatněny při opožděné zásilce,  a právní dopady dolehnou i na spory a řízení před soudem,“ říká advokát PwC Legal Daniel Pikal. V případě odchodu z EU bez dohody se totiž na Spojené království přestanou vztahovat dosavadní předpisy o rozhodném právu, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí či doručování soudních písemností. Britská soudní rozhodnutí bude pro jejich vykonatelnost třeba nejprve uznat českými soudy.

Našim klientům tedy doporučujeme provést audit uzavřených smluv a do budoucích ujednání vždy zahrnout přesnou úpravu právního režimu smlouvy po Brexitu.