Rychlé opravy systému DPH – přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů

Daně | PwC Česká republika

Třetí rychlá oprava upravuje pravidla pro dodávky mezi třemi subjekty (dodavatel, prostřední osoba a zákazník) v případě, kdy přepravu zboží zajišťuje prostřední osoba.

Základním pravidlem bude, že se přeprava přiřadí k první transakci, tedy k dodání mezi dodavatelem a prostřední osobou a od DPH bude osvobozena tato první transakce. Pokud ale prostřední osoba sdělí svému dodavateli DIČ udělené v zemi zahájení přepravy, bude přeprava přiřazena k druhé transakci mezi prostřední osobou a zákazníkem a tato bude osvobozena od DPH.

Bude proto možné jednoznačně určit, na které dodání se vztahuje osvobození od DPH, a to bez nutnosti zkoumat veškerou související judikaturu i přístup jednotlivých členských států.

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby