Rychlé opravy systému DPH – podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států 

Daně | PwC Česká republika

Druhou rychlou opravou současného systému DPH jsou nové podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států. Po účinnosti novely bude muset dodavatel pro uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu kromě prokázání přepravy zboží do jiného státu dodavatelem, kupujícím nebo jimi zmocněnou osobou:


• Získat DIČ kupujícího vydané jiným členským státem a
• Vykázat dodání zboží v souhrnném hlášení. 

Z pohledu českého zákona o DPH se jedná o drobnou změnu, protože česká legislativa požaduje DIČ kupujícího již nyní. Nově ale nebude možné osvobodit žádnou dodávku zboží do jiného členského státu, pokud dodavatel nebude mít k dispozici DIČ kupujícího, což nyní umožňuje evropská směrnice o DPH i judikatura Soudního dvora Evropské unie.***

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby