Rychlé opravy systému DPH – prokazování přepravy zboží do jiného členského státu

Daně | PwC Česká republika

Poslední rychlou opravou je harmonizace prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU.

Pokud bude dopravu zajišťovatel dodavatel, bude muset k prokázání přepravy předložit alespoň dva na sobě nezávislé důkazy, které si vzájemně neodporují a současně je vystavily nezávislé strany. Takovými důkazy mohou být například:

-        nákladní list CMR,

-        faktura od dopravce zboží,

-        pojistka vztahující se k přepravě zboží,

-        bankovní doklady prokazující úhradu přepravy nebo odeslání zboží atd.

Úplný výčet možných důkazů uvádí nařízení Rady č. 282/2011.

V případě přepravy zajištěné odběratelem bude muset dodavatel předložit nejen dva důkazy uvedené výše, ale navíc písemné potvrzení odběratele, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu EU.

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby