Tvrdý Brexit bude mít vliv na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Daně | PwC Česká republika

Ve vztahu ke Spojenému království skončí zákaz dvojího pojištění. Dnem Brexitu přestanou platit vystavené formuláře A1 a také ostatní nárokové doklady S1, E106, E109, E121. Může se tedy stát, že povinné pojistné se bude muset hradit v obou státech současně. Naopak, v některých případech zaměstnanec, případně jeho rodinní příslušníci, nebude moci nadále zůstat v povinném systému pojistného a bude si muset zabezpečit komerční zdravotní pojištění, nebo si přispívat do dobrovolného systému důchodového pojištění. 

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby