Vracení nadměrného odpočtu DPH - nově až 45 dnů?

Daně | PwC Česká republika

Poslanecká sněmovna bude již brzy projednávat rozsáhlou novelu daňového řádu, známou také pod pracovním názvem MOJE daně.

Novinkou v oblasti DPH je záloha na daňový odpočet. Plátcům DPH vznikne nárok na zálohu na odpočet ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Po ukončení daňové kontroly a stanovení daně se záloha vypořádá. Aby měli správci daně víc času na posouzení, zda a v jakém rozsahu zahájit kontrolní postup, dochází k úpravě některých lhůt. Důsledkem je např. posunutí okamžiku vyměření daně o 15 dnů.

Plátci DPH tak budou muset počítat s tím, že se jim nadměrné odpočty budou vracet o 15 dnů později, než je tomu dnes. Novela přináší rovněž změny v sankcích. Liberační lhůta, v jejímž důsledku dnes vzniká úrok z prodlení při opožděné platbě DPH až od pátého pracovního dne po splatnosti, se ruší. Zároveň se však navrhuje snížení sazby úroku z prodlení. Namísto 14 procentních bodů by se nově mělo k repo sazbě přičítat pouze 8 procentních bodů.

Podmínky pro vyměření pokuty za opožděné podání přiznání k DPH zůstanou zachovány – pokuta za prvních 5 pracovních dnů prodlení nevzniká.

Martin Diviš, Zuzana Hájková
PwC | Daňové a právní služby