Zvýšení stropu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2020 

Daně | PwC Česká republika

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2020 se zvyšuje proti roku 2019 o více než 100 tis. Kč a bude činit 1 672 080 Kč. Sazba pojistného u zaměstnavatele již od července 2019 klesla z 25 % na 24,8 %. U zaměstnance zůstává sazba pojistného stejná, tj. 6,5 %. Vyšší strop je třeba zohlednit i při výpočtu solidárního zvýšení daně. Zdravotní pojištění zůstává bez limitu a jeho sazby beze změny. 

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby