Výpočet zálohy na daň u zaměstnanců v zahraničním systému veřejnoprávního pojištění

Daně | PwC Česká republika

Pokud zaměstnanec v roce 2019 spadá do systému sociálního a zdravotního pojištění jiné členské země EU/EHP nebo Švýcarska, je nutné pro účely stanovení superhrubé mzdy vycházet z povinného zahraničního pojistného hrazeného zaměstnavatelem.

V praxi však v průběhu roku 2019 docházelo k mnoha situacím, kdy například nebyly částky odváděné do zahraničních pojistných systémů známy, nebo zaměstnanec předložil potvrzení o příslušnosti k zahraničnímu systému pojištění opožděně a po část roku bylo pojistné odváděno i do českého systému. Zaměstnavatelé by takových případech měli zkontrolovat a případně upravit výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ve všech příslušných měsících.


Současně by plátci daně z příjmů ze závislé činnosti, kteří zaměstnávají české daňové nerezidenty pracující jak v ČR, tak v zahraničí, měli zvážit výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti tak, aby zálohy byly odvedeny pouze z příjmů za práci na území ČR. Příjmy za práci v zahraničí, například za dny odpracované na pracovních cestách mimo území ČR, nejsou zdanitelné v ČR.

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby