Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) a plánuje tzv. kontroly překompenzace vyplácené podpory. Tato opatření by představovala zásadní změny současné praxe, zároveň má navrhovaná úprava podle expertů i několik nedostatků a nejasností.

Prekompenzace

Prostřednictvím kontrol překompenzace stát monitoruje, zda výrobci elektřiny nedosahují nadměrné výnosnosti z investovaných prostředků díky veřejné podpoře, a může přistoupit i ke snižování této podpory. Doposud proběhla pouze dobrovolná fáze šetření, v níž Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo dotazníky vybraným výrobcům energie (jednalo se o provozovatele fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v letech 2006-2008). 

K individuálním kontrolám jednotlivých elektráren bude novelou ZPOZE pověřena Státní energetická inspekce.  Při zjištění nadměrné podpory bude moci inspekce zahájit řízení, které pro provozovatele elektrárny může znamenat faktické snížení podpory.

Právě kontrole překompenzací se věnoval seminář, který v pondělí spolupořádali Frank Bold Advokáti a PwC Česká republika. Podle odborníků je jedním z hlavních nedostatků systému kontrol skutečnost, že o nich výrobci elektřiny nevěděli dopředu, a neměli tak důvod archivovat všechny doklady, které po nich nyní mohou být vyžadovány.

Provozovatele elektráren čeká něco jako daňové přiznání po deseti letech. Musejí doložit relevantní příjmy a náklady, přičemž těch deset let nevěděli, že po nich něco takového bude požadováno. Když kontrolou neprojdou, mohou přijít o část podpory a jejich byznys se může překlopit ze zisku do ztráty,“ přibližuje situaci advokát Martin Maňák (Frank Bold Advokáti).

Dalším problémem je navázání kontrol na údaje z účetnictví, což může znevýhodnit některé skupiny investorů.

Navázání kontrol na údaje z účetnictví může znevýhodnit investory, kteří přípravu, výstavbu a provoz elektráren zajišťovali sami, ve srovnání s investory, kteří měli na tyto činnosti externí dodavatele. Zatím nevíme, jak k tomuto problému bude přistupovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Státní energetická inspekce. Napovědět by nám měl návrh prováděcí vyhlášky k novele ZPOZE, který bude obsahovat referenční hodnoty technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé typy elektráren. Nevíme ale, kdy bude návrh této důležité vyhlášky zveřejněn,“ říká Jan Brázda, partner poradenské společnosti PwC Česká republika.

Novelu ZPOZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se ji chystá v příštích měsících předložit vládě. Další důležitou změnou, kterou novela přinese, je zavedení aukcí, v nichž by žadatelé o podporu výroby elektřiny měli mezi sebou soutěžit. Podporu by tedy získali jen ti, kdo jsou schopni elektřinu vyrábět nejlevněji.

Pondělního semináře se zúčastnilo padesát představitelů subjektů (investoři, banky apod.) aktivních v sektoru obnovitelných zdrojů. Ve čtvrtek 14. listopadu 2019, proběhne obdobná akce v Brně.

O společnosti PwC

V PwC usilují o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 276 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací najdete na www.pwc.com/structure.