6a01b7c82cd82f970b0240a4ef1874200b

Změna výše daňově uznatelných nákladů na technické rezervy pojišťoven

Daně | PwC Česká republika

Třetím čtením v Poslanecké sněmovně ČR prošel vládní návrh zákona, který s účinností od 1. ledna 2020 mění způsob stanovení daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven a zajišťoven.

Podle dosavadní právní úpravy je pro pojišťovny a zajišťovny daňově uznatelným nákladem zaúčtovaná tvorba technických rezerv podle účetních předpisů. Podle navrhované úpravy již účetní technické rezervy nebudou daňově uznatelné a nově budou položkou snižující základ daně technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
O těchto technických rezervách se neúčtuje, ale jejich výše je součástí reportovací povinnosti pojišťoven a zajišťoven.
Nově tedy budou tvorba i rozpouštění technických rezerv v pojišťovnictví zcela nezávislé na účetnictví, účetní operace týkající se technických rezerv se ze základu daně vyloučí a základ daně se upraví o rozdíl mezi výší vytvořených rezerv podle zákona o pojišťovnictví na konci daného zdaňovacího období a jejich výší na začátku tohoto období.

Vzhledem k tomu, že se očekává, že tato nová úprava bude mít významný dopad na daňové zatížení pojišťoven a zajišťoven během prvních dvou zdaňovacích období, je navrženo rozložit tuto jednorázovou daňovou povinnost na dvě zdaňovací období.

Lenka Holoubková
PwC | Daňové a právní služby
 

Změna daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven a zajišťoven byla schválena spolu s "daňovým balíčkem" 19. prosince 2019 prezidentem České republiky.