Změna ve zdanění korunových dluhopisů

Daně | PwC Česká republika

V Senátu momentálně čeká na schválení tzv. „Sazbový balíček“, jehož účinnost se prozatím předpokládá od 1. ledna 2020. Sazbový balíček bude dopadat také na tzv. „korunové dluhopisy“ (dluhopisy s nízkou nominální hodnotou) emitované před 1. lednem 2013.

Podle současné úpravy se základ daně u úrokových příjmů vyplácených fyzickým osobám z korunových dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013 zaokrouhluje na úrovni každého cenného papíru směrem dolů, a to i v případě, že se jedná o cenné papíry stejného druhu vydané jedním emitentem. Stejně tak se směrem dolů zaokrouhlí i výsledná srážková daň, což může vést k faktickému nezdanění úrokových příjmů z korunových dluhopisů.

Úprava zdanění korunových dluhopisů se v textu zákona o daních z příjmů projeví pouze v podobě nového přechodného ustanovení k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, jímž se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013.

Účinnost sazbového balíčku je podmíněna dokončením celého legislativního procesu. Pokud se tak stane, budou úroky z korunových dluhopisů reálně zdaňovány standardním způsobem v podobě 15% sazby srážkové daně, tedy bez umožnění zaokrouhlení základu daně a výsledné daně u jednotlivých dluhopisů, a to bez ohledu na datum emise.

Lucia Čechová
PwC, Daňové a právní služby

 

Změna zdanění korunových dluhopisů a její účinnost od 1. ledna 2020 byla spolu s "daňovým balíčkem" schválena dne 19. prosince 2019 prezidentem České republiky Milošem Zemanem.