6a01b7c82cd82f970b0240a4d3594f200d

Jak to aktuálně vypadá s "quick fixes"?

Daně | PwC Česká republika

V souvislostí s novelou evropské směrnice o DPH mají od 1. ledna 2020 všechny členské státy EU povinnost implementovat do své národní legislativy tzv. quick fixes pravidla (4 rychlé opravy systému DPH). Jaký je aktuální stav?

Řada států EU (např. Německo, Rakousko, Slovensko či Maďarsko) již novelu zákona připravila a pravidla v nich budou účinná od 1. ledna 2020. Nicméně existuje i velké množství států EU, ve kterých teprve probíhá schvalování novely příslušného zákona o DPH (např. Polsko, Irsko, Francie nebo Španělsko) či jeho úpravy ještě ani nebyly navrženy (např. Itálie, Rumunsko, Portugalsko). Jinak tomu není ani v České republice. Novela zákona o DPH v souvislosti s quick fixes v prosinci 2019 postoupila do 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Novela zákona o DPH tedy s určitostí nebude v České republice od 1. ledna 2020 účinná. Co to znamená prakticky?

Plátce DPH v České republice v takové situaci může postupovat dle aktuálně účinného znění zákona o DPH. Alternativně, pokud to pro něj bude výhodnější, může aplikovat přímý účinek evropské směrnice o DPH. Takto ale nemůže postupovat správce daně, který se musí řídit pouze účinným zněním zákona o DPH. Doporučujeme problematiku sledovat i nadále, pro aktuální informace neváhejte kontaktovat svoji kontaktní osobu.

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Soňa Bicanová
PwC | Daňové a právní služby