Možnost uplatnění náhrad za dovolenou v odpočtu na výzkum a vývoj

Daně | PwC Česká republika

Dle dosavadního přístupu finanční správy nelze do odpočtu na výzkum a vývoj zahrnout výdaje na náhradu mzdy za dovolenou, za nemocenskou, státní svátek či jiné omluvené neodpracované dny a s nimi související zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ledna 2019 a Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. března 2019 posuzovaly, zda lze tyto položky do výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnout. V rámci výše zmíněných rozsudků byl učiněn závěr, že dovolená není jen zákonným nárokem zaměstnance, ale také neoddělitelnou a nutnou součástí každého pracovního procesu. Náhrada mzdy za dovolenou je součástí standardní odměny a jedná se o výdaje, které je možné zahrnout do odpočtu na výzkum a vývoj. 

V jiném případě rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 10. prosince 2019, který se zabýval náhradou za dovolenou a požadavkem na oddělenou evidenci. Dle zmíněného rozsudku náhrada mzdy za dovolenou patří mezi osobní náklady a představuje povinný náklad práce. Zdravotní a sociální pojištění taktéž souvisí se základními zákonnými požadavky na možnost vykonávat práci, tedy realizovat projekt. Není tedy žádný racionální důvod, proč by tyto náklady měly mít odlišný režim od ostatních zákonem stanovených nákladů práce. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že náhrada mzdy za dovolenou patří mezi osobní náklady a je tudíž při splnění zákonných podmínek nákladem, který lze uplatnit v rámci odpočtu na výzkum a vývoj. 

Lenka Holoubková, Barbora Šťastná
PwC, Daňové a právní služby