Sněmovna schválila daňový balíček

Daně | PwC Česká republika
Poslanecká sněmovna dnes schválila změnu daňových zákonů, tvz. "daňový balíček". Sněmovna nepřijala pozměňovací návrhy navržené senátem a potvrdila dříve schválené znění. Rozhodnutí poslanecké sněmovny potvrdil svým podpisem i prezident Miloš Zeman, účinnosti tak nabere 1. ledna 2020. 
 
Mezi hlavní změny patří následující:
 
Technické rezervy pojišťoven:  dochází ke změně daňové uznatelnosti tvorby tzv. technických rezerv u pojišťoven. Nově budou daňově uznatelné pouze solventnostní rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví a nikoliv všechny zaúčtované rezervy (které obsahují např. rezervy na pojistné události a u životního pojištění i rezervy na budoucí nároky oprávněných osob). V minulosti vytvořené účetní rezevy (s výjimkou uznatelných solventnostních rezerv) budou dodaněny ve dvou následujících zdaňovacích obdobích.
 
Korunové dluhopisy: ruší se výhodné zaokrouhlování srážkové daně z tvz. "korunových dluhopisů" emitovaných před 1.1.2013 na celé koruny dolů u jednotlivého dluhopisu; v praxi to znamená, že i u těchto dluhopisů, jsou-li držené fyzickou osobou nebo daňovým nerezidentem, se bude srážet 15% daň z příjmů
 
Osvobození výher z hazardních her: snižuje se rozsah osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu fyzických osob. Nově lze osvobození uplatnit u loterií do výše výhry 1 mil. Kč a u ostatních hazardních her maximálně do výše rozdílu mezi úhrnem výher z jednotlivého druhu hazardní hry a úhrnem vkladů ve výši 1 mil. Kč za rok.  
 
Spotřební daně: zvyšuje se spotřební daň z lihu, z tabákových výrobků a ze zahřívaných tabákových výrobků. Z novely bylo naopak vypuštěno původně plánované zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny od daně ze zemního plynu.
 
Daň z hazardních her: dochází ke zvýšení daně z hazardních her. Namísto původně plánovaného zvýšení daně ze všech hazardních her (s výjimkou technických) se zvýšení týká pouze loterií, u kterých sazba daně roste z 23% na 35%.***
 

David Borkovec
PwC, Daňové a právní služby