6a01b7c82cd82f970b0240a4b5b899200c

Dopad zjištěného manka do DPH

Daně | PwC Česká republika

 

Máte jasno v tom, jaké povinnosti vám přináší výsledky inventarizace z hlediska DPH? 

Zničení, ztráta nebo odcizení majetku, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, vedou k povinnosti (částečně) vrátit nárok na odpočet DPH, který byl u takového majetku původně uplatněn. Nesplnění této povinnosti může vést k vyměření sankcí ze strany správce daně. 

Následující situace nejčastěji vedou k povinnosti (částečně) vrátit původně uplatněný nárok na odpočet DPH:

  • manka nad normu ztratného 
  • krádeže, u kterých nebyl podán podnět k zahájení šetření Policií ČR
  • záměny materiálu
  • zničení, které není zdokumentováno (nikdo se nepřizná, neexistuje likvidační protokol, protokol o požáru, povodni,...)
  • škoda, která není předepsána zaměstnancům k úhradě 

Doporučujeme prověřit postupy vaší společnosti v oblasti mank, škod a likvidací zboží. ***

Martin Diviš, Michaela Vraná
PwC | Daňové a právní služby