6a01b7c82cd82f970b0240a4b33e34200c

Jakým kurzem přepočítávat cizoměnové výdaje na pořízení cenných papírů?

Daně | PwC Česká republika

Webp.net-resizeimage (5)Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil postup pro přepočet výdajů na pořízení cenných papírů, pokud se poplatník rozhodne pro použití stanoveného jednotného měnového kurzu. Jde o situace, kde výdaje na pořízení jsou vynaložené v cizí měně a zároveň v dřívějším zdaňovacím období, než poplatníkovi vznikl příjem z prodeje těchto cenných papírů. Při použití stanoveného jednotného kurzu je pro přepočet výdajů rozhodující to období, ve kterém byl výdaj vynaložen (uskutečněn), nikoli období, kdy bylo dosaženo zdanitelných příjmů. V případě výraznějšího pohybu měnového kurzu tak může vzniknout daňová povinnost, i když nominálně v cizí měně transakcí zisk nevznikl.***

V posuzovaném případě fyzická osoba nakoupila v roce 2011 zahraniční cenné papíry v cizí měně a prodala je v roce 2012, aniž by byl splněn časový test pro osvobození příjmů z prodeje. Ten v současnosti činí v těchto případech tři roky. 
 
Poplatník uplatnil pro přepočet jak výdajů, tak i příjmů, stanovený jednotný kurz, ovšem v obou případech pro rok 2012 ve kterém mu vznikl příjem. Jakkoliv poplatníkovi v důsledku prodeje cenných papírů nevznikl v zahraniční měně zisk, finanční úřad mu doměřil daň, neboť kvůli rozdílnosti měnových kurzů mezi rokem pořízení (2011) a rokem prodeje (2012) realizoval zisk při přepočtu na české koruny.

Podle názoru NSS není
 "legitimní důvod domnívat se, že by cenou, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl (...) měla být cena přepočítaná dle jednotného kurzu stanoveného pro jiné období, než v jakém poplatník věc nabyl". Při použití stanoveného jednotného kurzu pro přepočet výdajů je rozhodující období, ve kterém byl výdaj vynaložen (uskutečněn), nikoli období, kdy bylo dosaženo zdanitelných příjmů.

Námitku poplatníka ohledně uplatnění výdajů v daňovém přiznání roku 2012, a tudíž použití jednotného kurzu za zdaňovací období roku 2012, ve svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud neuznal. 
 
Pro veškeré příjmy a výdaje roku 2011 se tedy použije jednotný kurz pro rok 2011 a pro veškeré příjmy a výdaje roku 2012 se použije jednotný kurz pro rok 2012.  
 
Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby