6a01b7c82cd82f970b0240a4de5a5d200d

PwC CEO Survey: Šéfové světových firem jsou nejpesimističtější od krize

PwC Česká republika
  • Počet generálních ředitelů, kteří očekávají snížení tempa růstu světové ekonomiky, za poslední dva roky prudce narostl a je rekordní. 
  • Důvěra v růst výnosů vlastních společností je mezi CEOs nejnižší od krizového roku 2009.
  • Tři faktory, kterých se šéfové firem nejvíce obávají, jsou přílišná regulace, obchodní války a nejistota ohledně ekonomického růstu.

Webp.net-resizeimage

Davos – Nepříliš pozitivní vstup do nové dekády věští generální ředitelé významných firem, když 53 procent z nich předpovídá pro rok 2020 snížení tempa růstu globální ekonomiky. Loni to přitom bylo jen 29 % dotázaných a předloni dokonce jen 5 procent. Vyplývá to z 23. ročníku globálního průzkumu názorů generálních ředitelů CEO Survey 2020, který PwC zveřejnila dnes v Davosu při příležitosti zahájení Světového ekonomického fóra (WEF).

„Vzhledem k prodlužujícímu se obchodnímu napětí, geopolitickým konfliktům a nedostatku shody na řešení klimatické změny, není pokles očekávání ekonomického růstu příliš překvapující. Velikost propadu už ovšem překvapující je. Zmíněné problémy, se kterými se musí světová ekonomika vypořádat, přitom nejsou nové, i když jako nová se může zdát jejich intenzita a eskalace. Hlavním tématem pro lídry scházející se v Davosu, tak je pokusit se najít shodu na tom, jak s těmito problémy bojovat,” komentuje výsledek předseda globální sítě PwC Bob Moritz. 

Nejpesimističtější jsou šéfové firem v Severní Americe, kde předpovídá pomalejší růst globální ekonomiky než než v roce 2019 celkem 63 % ředitelů. Naopak region střední a východní Evropy (v němž jsou započítány i odpovědi českých ředitelů) je letos „nejméně pesimistický” ze všech, když pokles tempa růstu světové ekonomiky očekává 43 procent oslovených ředitelů.  

Skupina respondentů

2020

2019

2018

 

Zvýší

Sníží

Zvýší

Sníží

Zvýší

Sníží

Celý svět

22 %

53 %

42 %

29 %

57 %

5 %

Střední a východní Evropa

24 %

43 %

38 %

31 %

45 %

6 %

Pozn: Odpověď na otázku: Předpokládáte, že se tempo růstu globální ekonomiky v nadcházejícím roce zvýší, zůstane stejné nebo sníží?

Přinejmenším stejně varovný je další ukazatel: snižuje se víra ředitelů v růst výnosů jejich vlastních firem. Pouze 27 % ředitelů zaškrtlo u dotazu, zda v nadcházejícím roce očekávají růst výnosů svých firem, kolonku “rozhodně očekávám”. To je nejméně od roku 2009, kdy svět zažíval ekonomickou krizi.

Špatná zpráva je to i z toho důvodu, že v historii průzkumu mezi sebou velmi spolehlivě korelovalo přesvědčení šéfů o růstu svých firem s následnými skutečnými výsledky světové ekonomiky v daném roce. Pokud by tato korelace měla zůstat zachována, vzrostla by podle na ní založeném modelu světová ekonomika v roce 2020 jen o 2,4 procenta. To je výrazně méně než 3,4 %, která očekává aktuální predikce Mezinárodního měnového fondu.

Pozn: Jedná se o procentuální podíl CEOs, kteří odpověděli, že v daném roce “rozhodně očekávají” růst výnosů svých firem.

Co jsou hrozby, které podle generálních ředitelů firem z různých koutů světa nejvíce ohrožují růst jejich společností? Největší část respondentů (38 %) zvolila odpověď „velmi se obavám” přílišné regulace (overregulation). Na druhém místě s 35 % skončila obava z obchodních válek a 34 % ředitelů se velmi obává nejistého růstu ekonomiky.

Právě poslední jmenovaná hrozba, tedy nejistý růst ekonomiky, je i „skokanem roku”, když se jí v roce 2019 velmi obávalo jen 24 procent oslovených ředitelů. Poměrně výrazně – o 5 procentních bodů – meziročně vzrostl i počet CEOs, kteří se obávají dopadů klimatické změny.

 

Hrozba

2020

2019

Přílišná regulace

36 %

35 %

Obchodní války

35 %

31 %

Nejistý ekonomický růst

34 %

24 %

Kybernetické hrozby

33 %

30 %

Politická nejistota

33 %

35 %

Dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců

32 %

34 %

Geopolitická nejistota

30 %

30 %

Rychlost technologické změny

29 %

28 %

Protekcionismus

28 %

30 %

Populismus

27 %

28 %

Klimatická změna

24 %

19 %

Rostoucí zdanění

22 %

--

Kolísání měnových kurzů

22 %

26 %

Měnící se chování zákazníků

21 %

19 %

Daňová nejistota

19 %

--

Pozn: Údaje ukazují procentuální podíl CEOs, kteří pro daný rok u dané hrozby odpověděli, že se jí “velmi obávají” vzhledem k ohrožení růstu výnosů jejich firem.

 

Do jaké míry se shodují či liší názory, vize a předpovědi českých a světových CEOs vyjde najevo začátkem února, kdy PwC Česká republika zveřejní český CEO Survey 2020, kterého se letos zúčastnilo 179 tuzemských ředitelů.

 

O průzkumu CEO Survey 2020

  1. ročník PwC CEO Survey je založen na odpovědích sesbíraných od 1 581 generálních ředitelů z 83 zemí včetně České republiky. Sběr dat probíhal v září a říjnu 2019. Vzorek je vážen podle národních HDP, tak aby byly názory CEOs reprezentativní napříč regiony. Z celkového počtu bylo 7 % dotazníků provedeno telefonicky, 88 % on-line a 5 % poštou nebo osobním dotazováním. 46 % společností, jejichž ředitelé se průzkumu účastnili, má roční tržby větší než 1 miliardu dolarů, 35 procent mezi 100 miliony a miliardou a 15 procent do sta milionů dolarů. Z 55 % se jednalo o soukromě vlastněné společnosti.

O společnosti PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 276 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.