6a01b7c82cd82f970b0240a4e956c7200d

Čeští šéfové věří, že jejich firmy porostou, a sázejí na inovace

Business | PwC Česká republika

Generální ředitelé českých firem věří, že jejich výnosy porostou. Z průzkumu CEO Survey 2020, na který v letošním roce PwC odpovědělo téměř 200 ředitelů českých firem, vyplývá, že růst výnosů v tomto roce očekává 80 % firem. Ani krize nás podle majitelů českých firem v příštím roce nečeká. Během příštích tří let už s ní ale většinou počítají. 

Obavy z krize vzrostly 

Zvěsti o možném konci ekonomického růstu a loňské obavy z útlumu německé ekonomiky se v průzkumu zrcadlí docela jasně. Zatímco svým vlastním firmám většina českých šéfů věří, čím více se číslům, která dobře znají, vzdalují, tím větší mají pochyby. Růst české ekonomiky v průběhu příštího roku předpokládá necelá polovina generálních ředitelů a v odhadu vývoje v delším časovém období jejich skepse ještě narůstá – na růst českého hospodářství v průběhu příštích 3 let by si vsadilo už jen 23 % ředitelů. 

A očekávání vývoje na globálním trhu jsou ještě skeptičtější. V růst globální ekonomiky v příštím roce věří 26 % českých ředitelů a v horizontu 3 let už jen pouhých 19 %. Toho, že ekonomika v příštích letech naopak poklesne, se naopak obává 59 % respondentů.  

„Za očekáváním recese vidím dva základní důvody. Ke konci loňského roku, kdy jsme se ředitelů ptali, to vypadalo špatně s Německem. Očekávalo se, že klesne do mírné recese, a byť nakonec zatáčku vybralo, ovlivnilo to náladu na trhu. Druhá věc je dlouhodobost aktuálního růstu. Šéfové, stejně jako ostatní lidé, se prostě ptají, kdy už ten pokles přijde. Konjunktura se jim zdá nezvykle dlouhá,“ vysvětluje řídící partner PwC Česká republika, Jiří Moser. 

České firmy chtějí inovovat. S růstem výnosů se počítá

Českým firmám se přitom daří a jejich šéfové mohou být spokojeni. Růstem vlastních výnosů v roce 2020 si je jistých 29 % ředitelů a dalších 51 procent jej považuje za pravděpodobný. Nejčastěji jmenovanými zdroji očekávaného růstu přitom jsou plánovaný vývoj nového výrobku nebo služby, růst na domácím trhu i zahraniční expanze. Fúze a akvizice v příštím roce zvažuje 10 % respondentů.

Grafy-do-článku-800x600-1

Problémy na českém trhu? Nedostatek lidí, daně a přebujelá legislativa

Nelze ale říci, že by se ředitelé firem cítili bez obav. Tím, co české firmy trápí nejčastěji, je nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci a s tím spojený růst mzdových nákladů. Na třetím až pátem místě v žebříčku rizik ohrožujících české podnikání se pak umístila legislativa. Přílišná regulace trápí 68 % ředitelů. Skokanem roku mezi faktory, které české podnikání ohrožují nejvíce, se s 65 % souhlasných odpovědí a růstem o více než dvacet procentních bodů stalo rostoucí daňové zatížení. 

Podle partnera PwC Česká republika Davida Borkovce to nejspíš souvisí s politikou vlády, která v poslední době často hledá, čím doplnit příjmy rozpočtu.  “Domnívám se, že zvýšené obavy z rostoucí daňové zátěže jsou výsledkem změn v daňové oblasti, které česká vláda provedla v průběhu roku 2019. Mnohé z těchto změn byly čistě zaměřené na posílení příjmové stránky státního rozpočtu. Příkladem může být zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol, zvýšení daně z hazardu nebo zavedení digitální daně s nejvyšší sazbou v Evropě,” komentuje výsledek průzkumu Borkovec.Na pátém místě mezi vnímanými hrozbami se potom umístily obavy z nekvalitní legislativy a jejích obtížně předvídatelných změn.  

Podle Jiřího Mosera ale nejde o nic převratného a nečekaného: „Daně, nestabilní podnikatelské prostředí a regulatorika, to jsou věci, které se v našem průzkumu často vracejí. A samozřejmě tomu aktuálně nahrávají prohlášení vlády

o růstu výdajů, které bude třeba nějak financovat, a také zaobírání se různými sektorovými daněmi. Ať už jde o bankovnictví, digitální služby, nebo třeba telekomunikace. To klidu nepřidá. Navíc se v Česku daně mění velmi často a byznys je na to už alergický.“

Grafy-do-článku-800x600-3