6a01b7c82cd82f970b0240a50ba4c4200b

Aktualizovaný formulář souhrnného hlášení - konsignační sklady

Daně | PwC Česká republika

Finanční správa na svém daňovém portálu EPO zveřejnila aktualizovaný formulář souhrnného hlášení. Ten nově obsahuje stránku "Řádky call-off stock" a slouží k vykázání přemístění zboží do konsignačního skladu umístěného v jiném členském státě v souladu s novelou evropské směrnice o DPH a tzv. Quick fixes. Hlášení o přemístění zboží do konsignačního skladu je nyní dobrovolné, protože ještě nebyl novelizován český zákon o DPH. Nové vykazování se Vás teď týká pouze pokud využijete přímého účinku směrnice o DPH. Můžete tedy vykazovat stejně jako doteď, ale pokud již protistrana vykazuje novým způsobem, může docházet k rozdílům v systému VIES. Až vejde v platnost novela zákona o DPH implementující Quick fixes, bude použití nového způsobu vykazování dodávek na konsignační sklad povinné. Pokud se Vás tato problematika týká a měli byste jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Radky***

Martin Diviš
PwC | Daňové a právní služby