OECD vydala pokyn k finančním transakcím 

Daně | PwC Česká republika

Dne 11. 2. 2020 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) konečnou verzi pokynu k finančním transakcím (angl. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions), který bude tvořit kapitolu X Směrnice OECD o převodních cenách. Pokyn popisuje aspekty převodních cen ve finančních transakcích (např. úvěry, cash pool, hedging, garance), včetně používání úvěrových ratingů, dostupnosti tržních údajů a stanovení úrokových sazeb.

Další informace najdete na stránkách OECD zde.***

Natalia Pryhoda
PwC | Daňové a právní služby